20171118-รับสมัครสอบแข่งขันทุนรัฐบาล กระทรวงวิทย์ ฯ ประจำปี 2561 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

posted 18 Nov 2017, 04:13 by Rangsiman Ketkaew   [ updated 21 Feb 2018, 21:06 ]
นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://stscholar.nstda.or.th/ และ http://stscholar.nstda.or.th/stscholar/csts/images/UnderGradeScholar/2561/SCHOLAR2_016101_ANN_SCIENCE.PDF
Comments