20161223-รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการ วมว. มธ.-สกร.

โพสต์22 ธ.ค. 2559 18:56โดยRangsiman Ketkaew   [ อัปเดต 21 ก.พ. 2561 21:06 ]
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
        เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2" ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 ตามที่โคงรการ วมว. ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน รอบแรก ประจำปีการศึกาา 2560 เมื่อ วันที่ 20 พฤศจิการยน 2559 บัดนี้ ได้ดำเนินการประมวลผลเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามประกาศและรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกรอบแรกของศูนย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - โรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย รังสิต ดังเอกสารดังต่อไปนี้
***ขอให้นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกรอบแรก โปรดเข้าไปดูรายละเอียดและข้อปฏิบัติสำหรับการสอบคัดเลือกรอบสองได้ คลิกที่นี่ และโปรดติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการสอบรอบสอง ที่นั่งสอบและห้องสอบได้ที่เว็บไซต์โครงการ หลังจากวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ประกาศกระทรวงผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ประกาศกระทรวง ฯ


รายชื่อนักเรียนผู้สอบผ่านรอบแรกของโครงการ วมว. มธ.-สกร.

รายชื่อนักเรียนสอบผ่านรอบแรกเข้า ม.4


Comments