20161118-ประชาสัมพันธ์สัมมนาพิเศษ "Computational Chemistry for Catalysis and Alternative Energy”

posted 18 Nov 2016, 08:59 by Rangsiman Ketkaew   [ updated 21 Feb 2018, 20:57 ]
ประชาสัมพันธ์สัมมนาพิเศษในหัวข้อ “Computational Chemistry for Catalysis and Alternative Energy”

โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนิดา สุรวัฒนาวงศ์
อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เจ้าของรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี 2559

รายละเอียดตามรูปด้านล่าง
จัดโดย โครงการ วมว. มธ.-สกร.Comments