ประชาสัมพันธ์สัมมนาพิเศษ "Computational Chemistry for Catalysis and Alternative Energy”

โพสต์18 พ.ย. 2559 08:59โดยRangsiman Ketkaew   [ อัปเดต 18 พ.ย. 2559 08:59 ]
ประชาสัมพันธ์สัมมนาพิเศษในหัวข้อ “Computational Chemistry for Catalysis and Alternative Energy”

โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนิดา สุรวัฒนาวงศ์
อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เจ้าของรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี 2559

รายละเอียดตามรูปด้านล่าง
จัดโดย โครงการ วมว. มธ.-สกร.Comments