20160901-เปิดรับสมัคร "การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 : YSC 2017"

posted 31 Aug 2016, 20:24 by Rangsiman Ketkaew   [ updated 21 Feb 2018, 21:08 ]

อยากมีโครงงานเจ๋ง ๆ ไปประกวด ต้องมาเรียนกับเรา วมว. มธ-สกร. นะครับ :)
เปิดรับสมัคร "การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 : YSC 2017"

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.nectec.or.th/ysc/
เปิดรับข้อเสนอโครงงาน 10 สิงหาคม - 20 ตุลาคม นี้

- คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 หรือเทียบเท่า (อาชีวศึกษา) ที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย ทั้งจากโรงเรียนรัฐบาล เอกชน และโรงเรียนนานาชาติ ไม่จำกัดสัญชาติ และอายุไม่เกิน 20 ปี

- การรับเงินทุนสนับสนุน และเงินรางวัล
1. เงินทุนสนับสนุน สามารถติดต่อขอรับเงินทุนสนับสนุนทั้ง 2 งวดและเงินสนับสนุนการประกวดรอบชิงชนะเลิศได้จากศูนย์ประสานงานโครงการที่ สังกัด
2. การรับเงินรางวัลในรอบชิงชนะเลิศ สามารถติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่ เนคเทค เท่านั้นComments