20160502-ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการทูตเยาวชนเทคโนโลยีชีวภาพ (The World Biotech Tour : Youth Ambassadors Programmes)

โพสต์1 มี.ค. 2559 19:11โดยRangsiman Ketkaew   [ อัปเดต 21 ก.พ. 2561 21:00 ]

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการทูตเยาวชนเทคโนโลยีชีวภาพ (The World Biotech Tour : Youth Ambassadors Programmes) 

        โครงการดังกล่าวมีกำหนดการจัดค่ายในระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2559 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชที่กำลังศึกษา

อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาขาวิทยาศาสตร์ มีส่วนร่วมในการช่วยเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 

ในการนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.nsm.or.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณสุภรา, คุณใหม่ โทร 02-577-9999 ต่อ 1477-7

พร้อมกันนี้ผู้สมัครต้องเขียนเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่ตนเองสนใจในรูปแบบของงานเขียน ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4  (รายละเอียดเพิ่มเติมดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 

ส่งพร้อมใบสมัครไปยังองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  (อพวช.) โดยตรงทาง E-mail : wbtth2016@gmail.com ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2559


โอกาสมาถึงแล้ว....   อพวช. กำลังค้นหาน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อ 
เป็น ‘ทูตเยาวชนเทคโนโลยีชีวภาพ’ ช่วยในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยว
ข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ น้องๆ จะได้เข้าค่ายพัฒนาทักษะการสื่อสาร (World Biotech Tour:
Youth Ambassadors Programmes)

ขอเชิญน้องๆ ที่สนใจส่งใบสมัครเพื่อเป็น ‘ทูตเยาวชนเทคโนโลยีชีวภาพ’ โดยเขียนเรื่องราวเกี่ยว
กับเทคโนโลยีชีวภาพที่สนใจพร้อมทั้งวิธีการสื่อสารต่อสาธารณะ ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A

ดาวน์โหลดรายละเอียด ตามลิงค์ด้านล่าง

Download attachments:
Comments