20150817-ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการ วมว. ระยะที่ 2

posted 16 Aug 2015, 23:44 by Rangsiman Ketkaew   [ updated ]
ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการ วมว. มธ.-สกร. ระยะที่ 2
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เรื่องการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ใน "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2" ประจำปีการศึกษา 2559 (รายละเอียดด้านล่าง)

Document 2
Poster 1