20150616-ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิชาการ (วิชาปัญหาพิเศษของนศ.ระดับปริญญาตรี)

โพสต์16 พ.ค. 2558 00:00โดยRangsiman Ketkaew   [ อัปเดต 21 ก.พ. 2561 21:01 ]
โครงการสัมมนาวิชาการ
"วิชาปัญหาพิเศษของนศ.ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4"
(Senior Project)
กำหนดการ
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ค. 2558
เวลา 08.00 - 16. 00 น.
ณ ห้อง S-106 อาคารบรรยายรวม 5 (บร.5)

*รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง

นำเสนอผลงานวิชาการ นศ. ป.ตรี ปีการศึกษา 2558

Comments