20150531-แจ้งข้อมูล

posted 30 May 2015, 20:44 by Yuthana Tantirungrotechai   [ updated 30 May 2015, 20:45 by Rangsiman Ketkaew ]
  1. สัปดาห์หน้า ไม่มีกิจกรรมทัวร์แลบ มีคลีนิกวิชาการ พี่ฮาลีกำลังประสานกับพี่ TA ที่จะมาช่วย ว่าจะเป็นวิชาอะไร สามารถใช้เป็นชั่วโมงช่วยสอบถาม ทบทวน อธิบายเรื่องที่เรียนมา
  2. สำหรับวันพฤหัส นักเรียนที่ไม่ได้ไปทดสอบสมรรถภาพร่างกายสำหรับการเรียนรักษาดินแดน จะมีรถรับกลับ (ติดต่อพี่ฮาลี สำหรับรายละเอียดเวลา เบื้องต้นน่าจะหลังเรียนเสร็จ)
  3. upload รูป งานกิจกรรม โครงงานนักศึกษาปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 29 พฤษภาคม 2558
Comments