20150521-แจ้งข้อมูล-ชี้แจงภาพรวมงานวิจัย โดย รศ.ดร.นภาพร ยังวิเศษ

โพสต์20 พ.ค. 2558 01:21โดยYuthana Tantirungrotechai   [ อัปเดต 21 ก.พ. 2561 20:52 โดย Rangsiman Ketkaew ]
  1. เพิ่ม รูปการเตรียมความพร้อมโครงการ และ การสอบรอบ 2+การประชุมชี้แจงผู้ปกครอง อยู่ที่หน้าภาพกิจกรรม
  2. เพิ่มข้อมูลสรุปผลการประเมินกิจกรรม อยู่ที่หน้าภาพกิจกรรม ในส่วน กิจกรรมปฐมนิเทศ (การประเมินความต้องการ +ปฐมนิเทศ) และหน้า กิจกรรมวิทย์คิดนอกกรอบ
  3. สามารถดูข้อมูล update กิจกรรมวิชาการ+อื่นๆ ได้ที่ปฏิทิน (หน้าแรกของเพจ)
  4. 20/5/58 มีกิจกรรม ชี้แจง การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย และ ภาพรวมงานวิจัยของคณะ โดย รศ.ดร. นภาพร ยังวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ที่ห้องเรียนวมว. (บทความวิจัยล่าสุดของรศ.ดร.นภาพร  เรื่อง "Double-sided Microfluidic Device for Speciation Analysis of Iron in Water Samples: Towards Greener Analytical Chemistry"  (DOI: 10.2116/analsci.31.345) ได้รับการคัดเลือกเป็น hot articles จากวารสารวิชาการ Analytical Sciences เล่มที่ 31 ฉบับที่ 5 ปี 2015)  คลิ้กที่นี่เพื่อไปเว็บไซต์ของ วารสาร 
  5. [21/5/58]เพิ่มเติมรูป การเรียนวันแรกที่ มธ. ในหน้า ภาพกิจกรรม วันแรกที่มธ. 
  6. [21/5/58]เพิ่มเติมรูป ค่าย nasa-ariss@psuwit ในหน้า ภาพกิจกรรม nasa-ariss 
 
Comments