20150519-แจ้งข้อมูล

posted 19 May 2015, 04:55 by Y Tantirungrotechai   [ updated 19 May 2015, 04:55 by Rangsiman Ketkaew ]
1. up รูปภาพกิจกรรม เสริม การไปเยี่ยมชมหอสมุดป๋วยอึ้งภากรณ์ และ การแนะนำฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์
2. ห้องเรียน ใช้ห้องเรียน วมว. ตึกบร. 5 ตรงข้ามห้องคอมพิวเตอร์ มี 4 ห้อง โดย 1 ห้องเป็นห้องกิจกรรม  




Comments