20150512-ประกาศผลสัมภาษณ์ คัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมโครงการค่าย NASA-ARISS ที่ มอ.วิทยานุสรณ์ 21-23 พค. 2558

posted 11 May 2015, 14:48 by Yuthana Tantirungrotechai   [ updated 21 Feb 2018, 20:58 by Rangsiman Ketkaew ]
ผลการสัมภาษณ์ คัดเลือกตัวแทน นักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการค่าย NASA-ARISS ระยะที่ 1 (60 คน) ที่ มอ.วิทยานุสรณ์ หาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2558 
  1. นายชัชรินทร์ แก้วอัมพร
  2. นายวชิเรศ วงศ์อภัย 
โดยทางโครงการฯ จะติดต่อกลับถึงรายละเอียดต่อไป
Comments