20170501-7th SCiUS Forum @ ขอนแก่น

โพสต์1 พ.ค. 2560 06:59โดยRangsiman Ketkaew   [ อัปเดต 21 ก.พ. 2561 20:58 ]
กิจกรรม “7th SCiUS Forum”
จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 2 – 5 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7th SCiUS Forum


Comments