นักเรียนโครงการ วมว.มธ-สกร. เข้า รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โพสต์7 ม.ค. 2562 21:42โดยNiwet deepredit   [ อัปเดต 7 ม.ค. 2562 21:43 ]
วันนี้ ( 8 มกราคม 2562 ) เวลา 11.00 น. นักเรียน โครงการ วมว.มธ.-สกร. เข้า รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสวัสดีปีใหม่ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก และขอพรจากท่านอธิการบดี เนื่องในวันปีใหม่ 2562

Comments