โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 

ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศไทย

http://bit.ly/scius หรือ https://sites.google.com/a/sci.tu.ac.th/scius/home รายละเอียดเพิ่มเติม http://scius.most.go.th/ 

***************************************


 • นักเรียน ม.6 คว้าเหรียญเงินการแข่งขันโครงงานระดับโลกด้านสิ่งแวดล้อม         นักเรียนชั้น ม. 5 จำนวน 3 คน ในโครงการ วมว.มธ.- สกร. ได้ถูกคัดเลือกจากโครงการประกวดนักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ 2017 ซึ่งจัดโดย NECTEC  ให้เข้าร ...
  ส่ง 26 พ.ค. 2560 00:02 โดย Rangsiman Ketkaew
 • 7th SCiUS Forum @ ขอนแก่น กิจกรรม “7th SCiUS Forum”จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นระหว่างวันที่ 2 – 5 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ส่ง 1 พ.ค. 2560 07:07 โดย Rangsiman Ketkaew
 • นักเรียนชั้น ม. 5 ได้รับรางวัลการเข้าประกวดการแข่งขัน Young Scientist Competition (YSC) ครั้งที่ 19 ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานักเรียนในโครงการวมว. มธ- สกร ทั้งในระดับชั้น ม. 4 และ ม. 5 ได้สร้างผลงานด้านการเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันทางวิชาการดังนี้ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ...
  ส่ง 24 เม.ย. 2560 23:59 โดย Rangsiman Ketkaew
 • ประกาศผลข้อเสนอโครงงานที่ผ่านการพิจารณารอบแรก ของโครงการ YSC 2017     ตามที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติและ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ จัดการประกวดโครงงานของนักว ...
  ส่ง 23 ก.พ. 2560 21:12 โดย Rangsiman Ketkaew
 • โอกาส "งานวิจัย" ของคนไทยบน "สถานีอวกาศ" มาถึงแล้ว          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ร่วมกับ องค์การสำรวจอวกาศญี่ป ...
  ส่ง 9 ก.พ. 2560 22:31 โดย Rangsiman Ketkaew
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 55 รายการ ดูเพิ่มเติม »โครงการ วมว. มธ.-สกร. (ฝ่ายวิชาการ) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 02-564-4440 ต่อ 2091 หรือโทร 093-508-8110 (เฉพาะในเวลาราชการ)
โทรสาร: 02-564-4485 ต่อ 2002 หรือ 02-470-8385
E-mail โครงการ ฯ : scius.tu@gmail.com
E-mail คุณอัมพร (ครูผู้ช่วย): amporn.malisorn@gmail.com
E-mail คุณศานติ (ครูผู้ช่วย): santi_b@sci.tu.ac.thปฏิทินกิจกรรม