เอกสารสำหรับนักเรียน-ผู้ปกครอง โครงการ วมว. มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2558

เอกสารปีการศึกษา 2558
เอกสารการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558

ปฏิทินการศึกษา สกร. 58


1. ตารางสอนสำหรับภาคการศึกษา ที่ 1 ปีการศึกษา 2558

SCIUS Class schedule academic year 2558


คลิ๊กที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด (pdf)

2. ตาราง การสอน วิชาวิทยาศาสตร์ สอนร่วม มธ-สกร. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 

ตารางการสอนร่วม มธ-สกร ภาค 1 ปีการศึกษา 2558


คลิ๊กที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด (pdf)

3. ตารางวิชาเทคนิคปฏิบัติการ (สอนที่ มธ. ข้อสังเกต มีการปรับย้ายเวลาเพื่อความเหมาะสม)

วิชาเทคนิคปฏิบัติการ


คลิ๊กที่นี่  เพื่อดาวน์โหลด (pdf)

4. ร่างกิจกรรมเสริมวิชาการ (+คลีนิกวิชาการ) 

กิจกรรมเสริม 1/58


คลิ๊กที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด (pdf)

5. ตารางปฏิทิน การฝึกวิชาทหาร (รด.) ปีการศึกษา 2558  (หากตรงกับวันหยุดมีการเรียนชดเชยในวันเสาร์)

คลิ้กที่นี่ เพื่อ download

6. ข้อมูลชี้แจงเร่อง Google apps for education สำหรับนักเรียน วมว.

2015 scius@TU ชี้แจง GAFE


7. ข้อมูลชี้แจงเรื่องการสอบสอวน. ค่ายแรก (ข้อมูลสอวน. ดูเพิ่มเติมที่ www.posn.or.th  หรือ ดูตัวอย่างของ รายละเอียดการสมัคร-เนื้อหาที่ออก ที่ http://olympic.sut.ac.th/olympic/?name=objective )

201506 SCIUS@TU ชี้แจง สอวน.เอกสารปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2558
  • แบบบันทึกข้อมูลการทำบัตรประจำตัวผู้มารับ (docx หรือ  pdf)
  • แบบกรอกข้อมูลสอบถามนักเรียน (docx หรือ pdf
  • สไลด์แนะนำด้านวิชาการ

สไลด์แนะนำ การเรียน กิจกรรม การอยู่ และใช้ชีวิต

คลิ้กที่นี่ เพื่อ download 

SCIUS@TU แนะนำวิชาการ


  • กฎ ระเบียบ หอพัก วมว. มธ-สกร. (ver.1) 18 พค. 58

กฎระเบียบหอพัก วมว มธ-สกร (ver.1) 18/5/58


คลิ้กที่นี่ เพื่อ download 
Comments