เอกสารเผยแพร่

กิจกรรม “7th SCiUS Forum”
จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 2 – 5 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทักษะการเขียนอีเมล์สื่อสาร

  • โปรแกรมป้องกันไวรัส แนะนำโปรแกรมฟรีและมีประสิทธิภาพ AVG Free edition หรือ Avast free antivirus โหลดมาติดตั้งและใช้งานได้ทันที (ในการติดตั้งควรจะเลือกเป็นแบบ free edition จะไม่เสียเงิน)
  • ฟอนท์แห่งชาติ ควรมีติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ กรณีที่ต้องพิมพ์เอกสารราชการหรือทงการ (โดยเฉพาะ TH Sarabun)
  • Foxit reader โปรแกรมเปิดไฟล์ PDF ที่สามารถ แก้ไข เพิ่มข้อความลงใน PDF ได้ (มีประโยชน์สำหรับการกรอกไฟล์แบบฟอร์มที่เป็น PDF) วีดีโอการใช้แก้แบบฟอร์มดูได้ที่

    วีดีโอการใช้งาน foxit เพื่อแก้ไขไฟล์


หากนักเรียนหรือผู้ปกครองไม่พบเอกสารตามที่ต้องการ สามารถติดต่อได้ที่ scius.tu@gmail.com หรือ ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์โครงการ ฯ

21st century learning skill


ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ประจำปีการศึกษา 2559
เส้นทางสายอาชีพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์


เอกสารประกอบการบรรยาย “Active Learning” แก ่ อาจารย์โครงการ วมว. ม.ธรรมศาสตร์-โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

Comments