ติดต่อเรา


ติดต่อและสอบถามข้อมูล

โครงการ วมว. มธ.-สกร. (ฝ่ายวิชาการ)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 02-564-4440 ต่อ 2091 หรือโทร 093-508-8110 (
เฉพาะในเวลาราชการ)
โทรสาร: 02-564-4485 ต่อ 2002 หรือ 02-470-8385 
E-mail โครงการ ฯ : scius.tu@gmail.com
E-mail ครูผู้ช่วย (อัมพร) : amporn.malisorn@gmail.com

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
Suankularbwittayalai Rangsit School
เลขที่ 2/617 ศุภาลัยบุรี
ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2904-9803-5 โทรสาร 0-2904-9273 หรือ 0-2904-8809
E-mail: skr.ac.th@hotmail.com

Fanpage facebook: SCiUS TU

SCiUS TU

https://www.facebook.com/scius.thammasat?fref=ts

        

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ SCIUS@TU