20170508 ขอเรียนเชิญผู้ปกครองของนักเรียน ม.4 (รุ่น 3) เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักเรียนโครงการ วมว. มธ.-สกร. 2560

ขอเรียนเชิญผู้ปกครองของนักเรียน ม.4 (รุ่น 3) เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักเรียนโครงการ วมว. มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โปรดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมกลับมายังโครงการ วมว. มธ.-สกร. ที่คุณศานติ (เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ)
ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02-564-4440 ต่อ 2091 หรือ 092-508-8110 หรือแจ้งผ่านทาง e-mail: santi_b@sci.tu.ac.th
ภายในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยขอความกรุณาให้ผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมการประชุมด้วยครับ

แบบตอบรับการประชุมและกำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักเรียนโครงการ วมว. มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2560

แบบตอบรับการประชุมและกำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักเรียนโครงการ วมว. มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2560

Comments