20170425 รายละเอียดข้อปฏิบัติและกำหนดการการปฐมนิเทศสำหรับนักเรียน ม.4 โครงการ วมว. มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2560

รายละเอียดข้อปฏิบัติและกำหนดการการปฐมนิเทศสำหรับนักเรียน ม.4 โครงการ วมว. มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2560

    นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (สกร.) โครงการ วมว. มธ.-สกร. โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้
1. จำหน่ายชุดนักเรียน ในวันที่ 19 - 20 เมษายน พ.ศ. 2560 
2. จำหน่ายชุดพละในในช่วงเรียนปรับพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 24 
เมษายน ถึง 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
3. นักเรียนจะได้รับหนังสือเรียนเมื่อเปิดเทอม (ฟรี)
*หมายเหตุ นักเรียน วมว. ไม่ต้องเรียนปรับพื้นฐาน
ชุดนักเรียนและชุดพละซื้อได้ที่ 
สกร.  หรือจะซื้อข้างนอกก็ได้ แต่ต้องให้ถูกระเบียบของ สกร.
การชำระเงินการเข้าร่วมปฐมนิเทศของ สกร. สามารถชำระภายในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 หรือ นำเงินมาชำระภายในวันที่นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน ณ โรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย รังสิต ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
(นักเรียนควรเดินทางมาถึง สกร. ก่อน 07.30 น.)Comments