20190218 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 รอบสอง โครงการ วมว.มธ-สกร. ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบสอง ม.4 โครงการ วมว. มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2562

Congratulations !!!!
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกรอบสองเข้าศึกษาต่อ ม.4 วมว. มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2562
โปรดตรวจสอบรายชื่อนักเรียนรายชื่อตัวจริงและตัวสำรองด้านล่าง

        ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบสอง เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2" ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนตัวจริงและตัวสำรอบได้ตามด้านล่าง

***************************************************************************************************************************************************

**เอกสารแนบท้ายสัญญามอบตัว (เพิ่มเติม)**

ให้ส่งสำเนา เข้าอีเมลล์ suvena_t@sci.tu.ac.th  และส่งเอกสารตัวจริงมาทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 หรือนำตัวจริงมาให้กับโครงการฯภายในวันที่ 1 พ.ค. 2562
ที่อยู่จัดส่งเอกสาร 
โครงการ วมว. มธ.-สกร. (ฝ่ายวิชาการ) 
99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
หากมีข้อสงสัยในการกรอกข้อมูล ติดต่อ ครูมีนา 093 - 5088110

ประกาศจากกระทรวงและไฟล์แนบท้าย

1.ประกาศจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.เอกสารแนบท้าย 1 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกรอบสองฯ
3.เอกสารแนบท้าย 2 กำหนดการรายงานตัวและการมอบตัวเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
4.เอกสารแนบท้าย 3 สถานที่ในการขอดูคะแนนสอบคัดเลือกรอบสอง
5.แบบฟอร์มการขอดูคะแนนรอบสอง

    แบบฟอร์มการยืนยันสิทธิ์ รายงานตัว

1.หลักเกณฑ์ และแนวทางปฎิบัติในการเป็นนักเรียนโครงการ วมว.
2.แบบฟอร์มขอยืนยันสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนโครงการ วมว.
3.ใบมอบตัว นักเรียนโครงการ วมว.
4.สัญญามอบตัว
5.แบบฟอร์มขอสละสิทธิ์การคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในโครงการ วมว.
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกรอบสอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต


หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ตามช่องทาง ติดต่อเจ้าหน้าที่ วมว. หรือ FB Chat box.


Comments