20180218 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 รอบสอง โครงการ วมว. ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบสอง ม.4 โครงการ วมว. มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2561

Congratulations !!!!
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกรอบสองเข้าศึกษาต่อ ม.4 วมว. มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2561
โปรดตรวจสอบรายชื่อนักเรียนรายชื่อตัวจริงและตัวสำรองด้านล่าง

        ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบสอง เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2" ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนตัวจริงและตัวสำรอบได้ตามด้านล่าง

ประกาศจากกระทรวงและไฟล์แนบท้าย

 1. ประกาศจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์
 2. เอกสารแนบท้าย 1 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสอง ฯ 
  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์
 3. เอกสารแนบท้าย 2 กำหนดการรายงานตัวและการมอบตัวเป็นนักเรียน ม. 4 ฯ
  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ 
 4. เอกสารแนบท้าย 3 สถานที่ในการขอดูคะแนนสอบคัดเลือก ฯ
  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์
    โปรดตรวจสอบเอกสารการรายงานตัวและการมอบตัวด้านล่างเพิ่มเติม

ฟอร์มใบมอบตัว สัญญามอบตัว หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติในการเป็นนักเรียนโครงการ วมว. ระยะที่ 2 (เอกสารแนบท้าย 2) / เอกสารการขอสละสิทธิ์

 1. แบบรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเป็นนักเรียนโครงการ วมว. มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2561 
  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์
 2. ฟอร์มใบมอบตัว 
  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์
 3. สัญญามอบตัว 
  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์
 4. หลักเกณฑ์และแนวทางในการเป็นนักเรียนโครงการ วมว. ระยะที่ 2 
  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์
 5. แบบฟอร์มเพื่อสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. มธ.-สกร.
  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ตามช่องทาง ติดต่อเจ้าหน้าที่ วมว. หรือ FB Chat box.

Comments