20170228 ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสองเพื่อเข้าศึกษาชั้น ม.4 โครงการ วมว. มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2560>> เอกสารและรายละเอียดสำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 โครงการ วมว. มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2560 <<

สำหรับนักเรียนผู้มีผ่านการสอบรอบรอง (ตัวจริง) ให้ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง กรอกและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง นำเอกสารมายื่นในวันที่ 3 มีนาคม
รายละเอียดเพิ่มเติมจะประกาศให้ทราบต่อไปทาง Website และ Facebook

1. สำเนาประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว. ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
Download
2. เอกสารแนบท้าย 1 (รายชื่อนักเรียนตัวจริง และตัวสำรอง)
Download
3. เอกสารแนบท้าย 2 (กำหนดการรายงานตัว และมอบตัว)
Download
4. เอกสารแนบท้าย 3 (สถานที่ยื่นเอกสารและดูคะแนนสอบรอบสอง)
Download
5. ใบมอบตัวสำหรับยืนยันสิทธิ์ ฯ ประจำปีการศึกษา 2560
6. สัญญามอบตัว ประจำปีการศึกษา 2560
7. สัญญาแนบท้าย วมว. 2560 (อัพเดท 20170302)

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ตามช่องทาง ติดต่อเจ้าหน้าที่ วมว. หรือ FB Chat box.

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดจาก Google Drive

Comments