20171222 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 รอบแรก โครงการ วมว. ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรก ม.4 โครงการ วมว. มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2561

Image may contain: text


        ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรก เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2" ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://scius.most.go.th/set/activity/view_detail/9/90 และ http://www.most.go.th/…/news/34-news-gov/6986-scius61-round1 หรือสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามไฟล์ PDF ด้านล่าง


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต


หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ตามช่องทาง ติดต่อเจ้าหน้าที่ วมว. หรือ FB Chat box.

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดจาก Google Drive
Comments