20170420 ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.4 โครงการ วมว.มธ-สกร. ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 
  ภายใต้ “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ ๒”
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

**นักเรียนที่มีรายชื่อในประกาศ โปรดปฏิบัติและอ่านข้อชี้แจงสำหรับนักเรียนใหม่ได้ที่นี่ >> คลิก <<

Comments