20150512 รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ม.4 โครงการ วมว. มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2559

Now! ประกาศรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาชั้นมัธยมปลาย โครงการ วมว. มธ.-สกร. ในปีการศึกษา 2559 

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์-สวนกุหลาบรังสิต เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่สนใจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี ตามกำหนดการดังนี้

เปิดรับสมัคร                                                ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2558  
สอบคัดเลือกรอบที่ 1                                   21 พฤศจิกายน 2558
ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบที่ 1                   18 ธันวาคม 2558
สอบคัดเลือกรอบที่ 2                                   16-17 มกราคม 2559
ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบที่ 2                   19 กุมภาพันธ์ 2559
ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าโครงการ                 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2559
โดย รายละเอียดประกาศ ดูได้ที่นี่

Comments