20181221 การชำระเงินการสอบรอบสอง นักเรียน ม.4 โครงการ วมว. มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2562

  การชำระเงินการสอบรอบสอง นักเรียน ม.4 โครงการ วมว. มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2562

            ประกาศสำคัญ: นักเรียนหรือผู้ปกครองของนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบรอบสองโดยการโอนเงินมาตามเลขที่บัญชีของโครงการ ฯ ด้านล่างนี้ โดยจะต้องชำระเงินระหว่าง วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 - 15 มกราคม พ.ศ. 2562  และส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงินมาทางอีเมล  scius.tu@gmail.com พร้อมกับแจ้งชื่อ-นามสกุล และรหัสประจำตัวสอบ (สามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันการโอนเงินได้ตามด้านล่าง)

       

รายละเอียดการชำระเงินการสอบรอบสอง

เลขที่บัญชีสำหรับการชำระเงินการสอบรอบที่สอง


การเตรียมตัวในการสอบรอบสองComments