20171222 การเตรียมตัวและการชำระเงินการสอบรอบสอง นักเรียน ม.4 โครงการ วมว. มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2561

  การเตรียมตัวและการชำระเงินการสอบรอบสอง นักเรียน ม.4 โครงการ วมว. มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2561

            ประกาศสำคัญ: นักเรียนหรือผู้ปกครองของนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบรอบสองโดยการโอนเงินมาตามเลขที่บัญชีของโครงการ ฯ ด้านล่างนี้ โดยจะต้องชำระเงินระหว่าง วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 - 3 มกราคม พ.ศ. 2561 ก่อนเวลา 15.30 น. และส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงินมาทางอีเมล amporn.malisorn@gmail.com พร้อมกับแจ้งชื่อ-นามสกุล และรหัสประจำตัวสอบ (สามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันการโอนเงินได้ตามด้านล่าง)

การเตรียมตัวสอบรอบสอง โปรดอ่านให้ละเอียดและตามความพร้อม


เลขที่บัญชีสำหรับการชำระเงินการสอบรอบที่สอง


Comments