การเดินทางภายในมธ. รังสิต


การเดินทางภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ SCIUS@TUแผนที่อาคาร บร.5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (แนะนำ) จัดทำโดย Lost in LC5
http://tu100grr36.wixsite.com/lostinlc5

1. รถราง NGV
    เส้นทางรถ NGV ภายในศูนย์รังสิตประกอบด้วย สาย 1 จาก หมู่บ้านนักกีฬา โซน C ถึง โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สาย 2 จาก วงเวียน Inter Zone ถึง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ , สาย 3 จาก วงเวียน Inter Zone ถึง หอพัก TU-DOME ถนนเชียงราก
*** มี apps ThammaTRANS สำหรับ ติดตามรถแบบ real-time โหลดได้ที่ apps store และ google play store

Google PlayApp Store

หรือดาวน์โหลดในรูปแบบของ PDF 

แผนผังแสดงเส้นทางเดินรถโดยสารเชื้อเพลิงก๊าซ NGVบริการรับ-ส่งนักศึกษาและบุคลากรภายใน มธ.ศูนย์รังสิต (สายที่ 1)
แผนผังแสดงเส้นทางเดินรถโดยสารเชื้อเพลิงก๊าซ NGVบริการรับ-ส่งนักศึกษาและบุคลากรภายใน มธ.ศูนย์รังสิต (สายที่ 2)
แผนผังแสดงเส้นทางเดินรถโดยสารเชื้อเพลิงก๊าซ NGVบริการรับ-ส่งนักศึกษาและบุคลากรภายใน มธ.ศูนย์รังสิต (สายที่ 3)

2. จักรยาน
มีให้เช่าจักรยาน อัตราค่าบริการ 5 บาท/วัน จุดเช่าจักรยานมีที่
1. บริเวณลานจอดรถจักรยาน ทางเข้าประตูเชียงราก
2. ป้อมรักษาความปลอดภัยบริเวณด้านข้างโรงอาหารกลาง
3. บริเวณด้านหน้าอาคารอินเตอร์โซน

3. อื่นๆ
ได้แก่ รถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง มีบริการตลอดวันที่ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย (ต่ำสุด 10 บาท) และ รถสองแถว ที่วิ่งทับเส้นทางรถราง NGV มักให้บริการในช่วงเร่งด่วนที่ NGV ขาดช่วง (เสียค่าบริการ 4 บาท)

ข้อมูลจาก
1. http://www.eduzeek.com/topic/114
2. http://www.eduzeek.com/topic/272
3. http://blog.thammatrans.in.th/?p=10