การเดินทางภายในมธ. รังสิต

การเดินทางภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 

(แผนที่ดูได้จากหน้า ติดต่อเรา )

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ SCIUS@TU


  1. รถราง NGV

เส้นทางรถ NGV ภายในศูนย์รังสิตประกอบด้วย สาย 1 จาก หมู่บ้านนักกีฬา โซน C ถึง โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สาย 2 จาก วงเวียน Inter Zone ถึง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ , สาย 3 จาก วงเวียน Inter Zone ถึง หอพัก TU-DOME ถนนเชียงราก   
*** มี apps  ThammaTRANS  สำหรับ ติดตามรถแบบ real-time โหลดได้ที่ apps store และ  google play store 
Google Play


App Store

NGV สาย 1
NGV สาย 2
NGV สาย 3หรือดาวน์โหลดในรูป pdf
  1. แผนผังแสดงเส้นทางเดินรถโดยสารเชื้อเพลิงก๊าซ NGVบริการรับ-ส่งนักศึกษาและบุคลากรภายใน มธ.ศูนย์รังสิต (สายที่ 1)
  2. แผนผังแสดงเส้นทางเดินรถโดยสารเชื้อเพลิงก๊าซ NGVบริการรับ-ส่งนักศึกษาและบุคลากรภายใน มธ.ศูนย์รังสิต (สายที่ 2)
  3. แผนผังแสดงเส้นทางเดินรถโดยสารเชื้อเพลิงก๊าซ NGVบริการรับ-ส่งนักศึกษาและบุคลากรภายใน มธ.ศูนย์รังสิต (สายที่ 3)
    2. จักรยาน


มีให้เช่าจักรยาน  วันละ 5 บาท จุดเช่าจักรยานมีที่
1. บริเวณลานจอดรถจักรยาน ทางเข้าประตูเชียงราก
2. ป้อมรักษาความปลอดภัยบริเวณด้านข้างโรงอาหารกลาง
3. บริเวณด้านหน้าอาคารอินเตอร์โซน 


    3. อื่นๆ 

ได้แก่ รถมอเตอร์ไซด์ บริการ (ต่ำสุด 10 บาท) และ รถสองแถว ที่วิ่งทับเส้นทางรถราง NGV  มักให้บริการในช่วงเร่งด่วนที่ NGV ขาดช่วง (เสียค่าบริการ) 


ข้อมูลจาก