การรับสมัคร

Now! ประกาศรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาชั้นมัธยมปลาย โครงการ วมว. มธ.-สกร. ในปีการศึกษา 2559 

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์-สวนกุหลาบรังสิต เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่สนใจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี ตามกำหนดการดังนี้

เปิดรับสมัคร                                                ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2558  
สอบคัดเลือกรอบที่ 1                                   21 พฤศจิกายน 2558
ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบที่ 1                   18 ธันวาคม 2558
สอบคัดเลือกรอบที่ 2                                   16-17 มกราคม 2559
ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบที่ 2                   19 กุมภาพันธ์ 2559
ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าโครงการ                 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2559
โดย รายละเอียดประกาศ ดูได้ที่นี่


สำหรับกำหนดการของการรับสมัครในปีการศึกษา 2560 จะมีช่วงเวลาของการรับสมัครและจัดสอบที่ใกล้เคียงกับของปีการศึกษา 2559 ดังแสดงด้านบน 
โดยให้นักเรียน-ผู้ปกครองที่สนใจโครงการ โปรดติดตามข่าวสารโครงการอย่างต่อเนื่อง(กระบวนการสิ้นสุดแล้ว)

ประกาศรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558 

ประกาศผลสอบรอบสอง และเอกสารรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ โครงการ วมว. (รร.สวนกุหลาบ รังสิต)


    ประกาศการยืนยันสิทธิ์เป็นนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย  ระยะที่ ๒ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (คลิกที่นี่)

    ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ใน "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ ๒" ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ (คลิกที่นี่)


Credit: http://www.sci.tu.ac.th/wmw_01/


ประกาศการยืนยันสิทธิ์เป็นนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  
โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย  ระยะที่ ๒ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (คลิกที่นี่)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์
  • ใบมอบตัว
  • สัญญามอบตัว
  • เอกสารแนบท้ายสัญญามอบตัว
  • เกณฑ์การจบ - รักษาสภาพ
  • แบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์