โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 

ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศไทย

http://bit.ly/scius หรือ https://sites.google.com/a/sci.tu.ac.th/scius/home รายละเอียดเพิ่มเติม http://scius.most.go.th/ 

***************************************


กิจกรรม IOT โครงการ วมว.

กิจกรรม ดับเพลิง โครงการ วมว.


   
  
  

ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 60 รายการ ดูเพิ่มเติม »

อัลบั้มรูปภาพล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศสำคัญ

ปฏิทินกิจกรรม