โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 

ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศไทย

http://bit.ly/scius หรือ https://sites.google.com/a/sci.tu.ac.th/scius/home รายละเอียดเพิ่มเติม http://scius.most.go.th/ 


Showing posts 1 - 5 of 60. View more »โครงการ วมว. มธ.-สกร. (ฝ่ายวิชาการ) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 02-564-4440 ต่อ 2091 หรือโทร 093-508-8110 (เฉพาะในเวลาราชการ)
โทรสาร: 02-564-4485 ต่อ 2002 หรือ 02-470-8385
E-mail โครงการ ฯ : scius.tu@gmail.com
E-mail คุณอัมพร (ครูผู้ช่วยระดับ 4): amporn.malisorn@gmail.com
E-mail คุณศานติ (เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป): santi_b@sci.tu.ac.th
E-mail คุณสุวีนา (ครูผู้ช่วยระดับ 4): suvena.thu@gmail.comปฏิทินกิจกรรม