โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 
ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม http://scius.most.go.th/ 


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสอง (ตัวจริงและตัวสำรอง) เพื่อเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ในโครงการ วมว. มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2560 >>> (คลิกที่นี่) <<<


กฎเกณฑ์ / แนวทางปฏิบัติในการเป็นนักเรียนโครงการ วมว. มธ.-สกร. ระยะที่ ๒ (ดาวน์โหลดไฟล์)

***************************************แสดงบทความ 1 - 5 จาก 52 รายการ ดูเพิ่มเติม »


SCiUS-TU Youtube Channel

แนะนำกระทรวงวิทย์ ฯ

แนะนำโครงการ วมว. มธ.-ส.ก.ร.

แนะนำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แนะนำโรงเรียนสวนกุหลาบรังสิตวิทยาลัย

Links น่าสนใจ

http://liberty.mwit.ac.th:8080/liberty/opac/search.do?action=search&operator=OR&mode=BASIC&queryTerm=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
    โครงงานวิทยาศาสตร์ รวมโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในรูปแบบไฟล์ PDF กว่า 300 โครงงาน โดยจะแบ่งหมวดหมู่ตามวิชา ทั้งวิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา พลานามัย คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สังคมศึกษา และศิลปะ โดยสามารถเข้าไปอ่านได้ฟรี เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนมัธยมต้น-ปลาย หรือผู้ที่สนใจ


MWIT สื่อการเรียนการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

บอกเล่าเก้าสิบ


เครดิต http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/684103

ปฏิทินกิจกรรมปฏิทินปฏิบัติงาน สกร. 2559
**ปฎิทินปฏิบัติงานโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ประจำปีการศึกษา 2559 คลิก

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ประจำปีการศึกษา 2559
ติดตามข้อมูลข่าวสาร FB

SCiUS TU


https://www.facebook.com/scius.thammasat?fref=ts

(Link FB คลิกที่รูปภาพ)


English Skill Brush Up.

Click [by Mahidol] Everything About English


How to learn anything | Josh Kaufman | TEDxCSU


การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21