โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 

ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศไทย

http://bit.ly/scius หรือ https://sites.google.com/a/sci.tu.ac.th/scius/home รายละเอียดเพิ่มเติม http://scius.most.go.th/ 

***************************************
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่านคัดเลือกรอบ 2 ปีการศึกษา 2562
     

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sHHPiSXy-x6qKmvwxzMbuhdFXlrtgGjRgPDwTXfE8AM/edit?usp=sharing


******************

ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 71 รายการ ดูเพิ่มเติม »

อัลบั้มรูปภาพล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 20 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศสำคัญ

ปฏิทินกิจกรรม