หน้าแรก


แบบคำร้อง/เอกสารบัณฑิต
[1] แบบฟอร์มหนังสือรับรองการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Online)
[2] แบบฟอร์มขอเสนอชื่อกรรมการพิจารณาหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Online)
[3] แบบฟอร์มกำหนดวันสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Online)
[4] แบบฟอร์มขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์ (Online)
[6] แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (Online)
************************************************************************ข่าวประชาสัมพันธ์

1/8/60 "NEW"การรับสมัครสอบภาษาต่างประเทศ ระดับปริญญาเอก

โพสต์1 ส.ค. 2560 21:44โดยgraduate Sci@TU   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2560 21:51 ]

สนใจสมัครได้ที่นี่่
กำหนดการจัดสอบภาษาต่างประเทศ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ช่วงที่ 3/2560
       วันรับสมัคร                         วันที่ 1-15  สิงหาคม  2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ                 วันที่  21    สิงหาคม 2560
วันสอบ                  วันที่  26    สิงหาคม 2560
สถานที่สอบ                         สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เวลา 9.00-12.00น.

6/7/60"NEW"ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในภาคการศึกษา 1/2560 รอบ 3

โพสต์6 ก.ค. 2560 00:11โดยgraduate Sci@TU   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2560 00:12 ]

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในภาคการศึกษา 1/2560
7-16  กรกฎาคม 2560
สมัครได้ที http://www.sci.tu.ac.th/grad_admission/index.php
หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบัณฑิตศึกษา  อาคารบรรยายรวม 5 ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต .โทร.0-2564-4440 ต่อ 2094,2063 (คุณรุ่งทิพย์)

                                                                                               

1-10 of 72