ตารางการจองสถานที่

ท่านสามารถตรวจสอบตารางการใช้พื้นที่ เพื่อประกอบการตัดสินใจวางแผนการจองพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ โดยพื้นที่ให้บริการมีดังนี้
            1. ลานกีฬากลางแจ้ง บร.2
            2. ลานกิจกรรม หน้าห้องกระจก บร.4
            3. ลานกิจกรรม SAMATH อาคาร บร.3
ทั้งนี้ การจองจะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้สถานที่ และยื่นแบบฟอร์มได้ที่ งานอาคารสถานที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร บร.4 ชั้น 2 ห้องสำนักงานแลขานุการคณะฯ