ศิษย์เก่าสร้างชื่อ เปิดตัวมนุษย์ 100 เมนู.. ผู้อยู่เบื้องหลังความอร่อย

คมคิด ธุรกิจนิวเจน : เปิดตัว 'สมเจตน์ ปัญจวัฒนางกูร' มนุษย์ 100 เมนู..ผู้อยู่เบื้องหลังความอร่อย : เรื่อง / ภาพ ... ดลมนัส กาเจ https://www.komchadluek.net/news/204758