ติดต่อ-สอบถาม


ติดต่อโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) 

ที่ตั้ง :
เลขที่ 5   หมู่ที่ 2  ถนนสุขุมวิท  ตำบลนาเกลือ    
อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบรี  20150   
โทรศัพท์   0-3822-1264
โทรสาร   0-3822-1264
Website:  http://www.schoolpattaya.com


Google Map