ประวัติความเป็นมา

         โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)  นี้  หลวงสรรค์ประสาสน์  นายอำเภอบางละมุง  ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา  เมื่อวันที่  17 พฤษภาคม  2466  เดิมตัวโรงเรียนตั้งอยู่ในวัดช่องลมนาเกลือ  โดยมีนายอากรยัง  ทิมกระจ่าง  ปลูกสร้างตัวโรงเรียนให้  เป็นรูปทรงมนิลา  หลังคามุงจาก  มีขนาดกว้าง 3 วา  ยาว  3 วา ต่อมาตัวโรงเรียนชำรุดผุพังลง  ขุนวัฒน์วิจารณ์  นายอำเภอคนต่อมา ได้ร่วมกับพระคุณเจ้าสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์  (เจริญสุขบท)  เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทร์  และราษฎรในตำบลนาเกลือ  กับเจ้าอาวาสวัดช่องลม  จัดสร้างขึ้นใหม่  แต่ได้ย้ายตัวโรงเรียนไปสร้างในที่ดินของทางราชการที่สงวนเอาไว้  ติดอยู่กับวัดช่องลมทางทิศใต้  ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนอยู่ในขณะนี้นั่นเอง

         อาคารเรียนหลังใหม่นี้สร้างขึ้นในปี  พ.ศ. 2477   ตัวโรงเรียนเป็นตึก  2  ชั้น  ก่อสร้างด้วย  คอนกรีต  ทรงปั้นหยา  หลังคามุงกระเบื้อง  มีขนาดกว้าง 4 วา  ยาว 12 วา มีมุขยื่นตรงกลาง  หน้าห้องมีระเบียงกว้าง 1 วา มีห้องเรียนรวม 6 ห้อง  หน้ามุขทั้งชั้นบนและล่างเป็นห้องครูใหญ่และห้องพักครู  สร้างเสร็จในปี  พ.ศ. 2478  ทางกระทรวงศึกษาธิการตั้งชื่อว่า  โรงเรียนประชาบาลตำบลนาเกลือ 1 (เจริญราษฎร์บางละมุง)  และใช้เป็นที่เล่าเรียน  ขึ้นอยู่กับกระทรวงศึกษาธิการ  ต่อมากระทรวงศึกษาธิการให้เปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนบ้านนาเกลือ (เจริญราษฎร์อุทิศ)  
  
 
ต่อมาในวันที่ 1 ตุลาคม  2509  ทางราชการได้โอนให้โรงเรียนนี้ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
    ในปี พ.ศ. 2521  ทางราชการได้ยกฐานะสุขาภิบาลนาเกลือขึ้นเป็นเมืองพัทยาโรงเรียนนี้จึงได้โอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีไปสังกัดเมืองพัทยา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน  2521 และใช้ชื่อโรงเรียนใหม่ว่า โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)  จนถึงปัจจุบัน
      ปัจจุบันโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)  เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑-๓ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนประมาณ 1,100 คน ครู 67 คน นักการภารโรง 8 คน