เพลงมาร์ชโรงเรียน


เนื้อร้องเพลงมาร์ชโรงเรียน
สวยงามดูเด่นเป็นสง่า 
ชาวประชาชูเชิดบรรเจิดสรรค์ 
เจริญราษฎร์อุทิศของเรานั้น
รวมใจกันชาวประชาสามัคคี
เหลือง-แดง  ชูเชิดบรรเจิดจ้า 
การกีฬาเป็นเลิศไม่เป็นรองใคร
ลูกเมืองสอง  พวกเรา  นั้นก้าวไกล
มีน้ำใจไมตรีดีต่อกัน
... (สร้อย) ... 
* เลิศวิชา  ปัญญาดี  มีวินัย 
ดำรงค์ไว้ด้วยรักและศักดิ์ศรี
สถาบันของเราสอนความดี
พวกเรานี้มีวิชาและคุณธรรม (สร้อย)