ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความรู้เรื่อง การทำน้ำยาซักผ้า

โพสต์4 มิ.ย. 2562 00:29โดยadmin schoolpattaya2   [ อัปเดต 4 มิ.ย. 2562 00:29 ]
https://drive.google.com/drive/folders/1X8yhpQ1iMMMtuI1AX-813cNM4PWXN6ob

นางวรภัฎ  กิรติธรรมธร ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องการทำน้ำยาซักผ้า เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่ง