ภาพกิจกรรมศึกษาภูมิปัญญาการแกะหอยแมลงภู่ ณ หมู่บ้านชุมชนนาเกลือ

โพสต์4 มิ.ย. 2562 02:47โดยadmin schoolpattaya2   [ อัปเดต 4 มิ.ย. 2562 02:54 ]

https://drive.google.com/drive/folders/1O11nt4CPX84WUNeNvqW6aMX8vLiQiwNt?usp=sharing


ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความรู้เรื่อง การทำน้ำยาซักผ้า

โพสต์4 มิ.ย. 2562 00:29โดยadmin schoolpattaya2   [ อัปเดต 4 มิ.ย. 2562 00:29 ]

https://drive.google.com/drive/folders/1X8yhpQ1iMMMtuI1AX-813cNM4PWXN6ob

นางวรภัฎ  กิรติธรรมธร ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องการทำน้ำยาซักผ้า เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่ง

ครู D.A.R.E. ผู้เชี่ยวชาญด้านยาเสพติดและกฎจราจร

โพสต์4 มิ.ย. 2562 00:22โดยadmin schoolpattaya2   [ อัปเดต 4 มิ.ย. 2562 00:22 ]

https://drive.google.com/drive/folders/1roZV8a331aQ2ObqhRI2TgIA1STEYQwrJ?usp=sharing

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562

โพสต์3 มิ.ย. 2562 00:10โดยadmin schoolpattaya2   [ อัปเดต 3 มิ.ย. 2562 00:11 ]

https://drive.google.com/drive/folders/1e98eI-eadB54PzrL5mkfXZyL7lO82Rom?usp=sharing

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562

โพสต์3 มิ.ย. 2562 00:05โดยadmin schoolpattaya2   [ อัปเดต 3 มิ.ย. 2562 00:06 ]

https://drive.google.com/drive/folders/1nxoAjXBb-0Bl80Fe8n0CfuwZ9jmbUSf9?usp=sharing

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

โพสต์2 มิ.ย. 2562 23:59โดยadmin schoolpattaya2   [ อัปเดต 3 มิ.ย. 2562 00:00 ]

https://drive.google.com/drive/folders/1IbhiTPHyYmv7SoRJVeyaic_LmxcqUHV4?usp=sharing

กิจกรรมวันไหลและวันกองข้าว นาเกลือ

โพสต์24 เม.ย. 2562 02:50โดยadmin schoolpattaya2   [ อัปเดต 24 เม.ย. 2562 02:50 ]

https://drive.google.com/drive/folders/1LpTXjlZJ1JuvT5d_IzkWrDGr86dsOqoL?usp=sharing

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร D.A.R.E

โพสต์24 เม.ย. 2562 02:41โดยadmin schoolpattaya2   [ อัปเดต 24 เม.ย. 2562 02:46 ]

https://drive.google.com/drive/folders/1DeXzhkhd5ymJDRzFkeiKIj1Yh-P_xzb0?usp=sharing

กิจกรรมประกวดโครงงานบูรณาการ

โพสต์24 เม.ย. 2562 02:40โดยadmin schoolpattaya2   [ อัปเดต 24 เม.ย. 2562 02:41 ]

https://drive.google.com/drive/folders/1gMWlO26xIqeYoAGXRncicFJqW7ZdAwmF?usp=sharing

1-10 of 84