ภาพกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 2/64

โพสต์28 ก.ค. 2564 00:40โดยadmin schoolpattaya2   [ อัปเดต 28 ก.ค. 2564 00:40 ]

https://drive.google.com/drive/folders/1UjwwVNyNGCXW4eMx8MopvQxXejIRjKOi?usp=sharing

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/64

โพสต์28 ก.ค. 2564 00:30โดยadmin schoolpattaya2   [ อัปเดต 28 ก.ค. 2564 00:31 ]

https://drive.google.com/drive/folders/1fAKvoFEND3zrGfkIp1UxHlvBAC345lo0?usp=sharing

ประชุมครูเตรียมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/64

โพสต์28 ก.ค. 2564 00:27โดยadmin schoolpattaya2   [ อัปเดต 28 ก.ค. 2564 00:28 ]

https://drive.google.com/drive/folders/1i2nz_N1_T-kD8bxjfX0Av63J4ohgAXRO?usp=sharing

กิจกรรมทัศนศึกษา ณ สวนนงนุช พัทยา

โพสต์28 ก.ค. 2564 00:05โดยadmin schoolpattaya2   [ อัปเดต 28 ก.ค. 2564 00:06 ]

https://drive.google.com/drive/folders/1326pteycybSzyOP7h01OrWfD5oLFz84v?usp=sharing

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ

โพสต์28 ก.ค. 2564 00:02โดยadmin schoolpattaya2   [ อัปเดต 28 ก.ค. 2564 00:02 ]

https://drive.google.com/drive/folders/1T10lUUYbHF2OourpfJrNOZYfQZBvAA3c?usp=sharing

กิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2563

โพสต์27 ก.ค. 2564 09:46โดยadmin schoolpattaya2   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2564 09:48 ]

https://drive.google.com/drive/folders/175G7R9CX0kAPjnkCGsCCr-ALCEqlln3r?usp=sharing

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน D.A.R.E.

โพสต์27 ก.ค. 2564 09:44โดยadmin schoolpattaya2   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2564 09:44 ]

https://drive.google.com/drive/folders/1Iv4UkhC-hsgtoWeGimQSRW8IEhH8-4GP?usp=sharing

กิจกรรมประกวดโครงงาน ปีการศึกษา 2563

โพสต์27 ก.ค. 2564 09:40โดยadmin schoolpattaya2   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2564 09:41 ]

https://drive.google.com/drive/folders/1Co2DTogN6IYBc5zNoEOl1I66zYdF_V6-?usp=sharing

1-10 of 129