ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2562

โพสต์17 เม.ย. 2563 23:45โดยadmin schoolpattaya2   [ อัปเดต 17 เม.ย. 2563 23:46 ]

https://drive.google.com/drive/folders/1TqwGT9vhGbvHzjkEHoS9x7hF74Gqc1RU?usp=sharing

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายสดขอบฟ้า

โพสต์17 เม.ย. 2563 23:42โดยadmin schoolpattaya2   [ อัปเดต 17 เม.ย. 2563 23:42 ]

https://drive.google.com/drive/folders/11uZmWJilcF4UuDd85Y8aR6wgfDUpm0lx?usp=sharing

การจัดการเรียนการสอนโครงการ D.A.R.E.

โพสต์17 เม.ย. 2563 23:38โดยadmin schoolpattaya2   [ อัปเดต 17 เม.ย. 2563 23:39 ]

https://drive.google.com/drive/folders/18x_4Ed_HI2cOTqZmjXTWsU9mR6rrzNTP?usp=sharing

ทัศนศึกษา ณ บ้านสุขาวดี

โพสต์17 เม.ย. 2563 23:33โดยadmin schoolpattaya2   [ อัปเดต 17 เม.ย. 2563 23:33 ]

https://drive.google.com/drive/folders/1jA1rmlmHjKdwFJCvLE4uJBlaRAvMoi0R?usp=sharing

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

โพสต์17 เม.ย. 2563 23:30โดยadmin schoolpattaya2   [ อัปเดต 17 เม.ย. 2563 23:30 ]

https://drive.google.com/drive/folders/1x3wT84CbAN1ZCetxgwFWzOM8Q_-ySuzJ?usp=sharing

กิจกรรมการประกวดโครงงาน ปีการศึกษา 2562

โพสต์17 เม.ย. 2563 01:59โดยadmin schoolpattaya2   [ อัปเดต 17 เม.ย. 2563 01:59 ]

https://drive.google.com/drive/folders/1g4ze2Ko42tAiLYddtXS8S56ema6TCpVl?usp=sharing

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน

โพสต์17 เม.ย. 2563 01:49โดยadmin schoolpattaya2   [ อัปเดต 17 เม.ย. 2563 02:09 ]

https://drive.google.com/drive/folders/1UZVvBJNSww8fV6ghyiPVsKuewmNE4WWq?usp=sharing


กิจกรรมถวายต้นเทียนพรรษา ณ วัดช่องลม นาเกลือ

โพสต์17 เม.ย. 2563 01:42โดยadmin schoolpattaya2   [ อัปเดต 17 เม.ย. 2563 01:42 ]

https://drive.google.com/drive/folders/1y4wA2KXKpyq8rca5PJSgLBGY8cckTVxS?usp=sharing

นักเรียนศึกษาหาความรู้ ณ แหล่งเรียนรู้ห้องสมุด-ไอที

โพสต์17 เม.ย. 2563 01:38โดยadmin schoolpattaya2   [ อัปเดต 17 เม.ย. 2563 01:43 ]

https://drive.google.com/drive/folders/1P8u3JjPEVOpzN5HvQdeSSR_IerklQd4M?usp=sharing

1-10 of 107