อย่าลืม !... 1 พ.ค. 2562 ซื้ออุปกรณ์การเรียน

โพสต์26 เม.ย. 2562 23:26โดยadmin schoolpattaya2   [ อัปเดต 26 เม.ย. 2562 23:30 ]

ด้วยโรงเรียนเมืองพัทยา 2 ได้กำหนดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 และ ม.1-3 ที่เข้าเรียนปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ (โรงยิม) รายละเอียดตามหนังสือที่ทางโรงเรียนแจ้งให้ผู้ปกครองทราบแล้วนั้น