อย่าลืม !... 1 พ.ค. 2562 ซื้ออุปกรณ์การเรียน

โพสต์26 เม.ย. 2562 23:26โดยadmin schoolpattaya2   [ อัปเดต 26 เม.ย. 2562 23:30 ]


ด้วยโรงเรียนเมืองพัทยา 2 ได้กำหนดจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 และ ม.1-3 ที่เข้าเรียนปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ (โรงยิม) รายละเอียดตามหนังสือที่ทางโรงเรียนแจ้งให้ผู้ปกครองทราบแล้วนั้น

หมายกำหนดการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2562

โพสต์26 เม.ย. 2562 23:10โดยadmin schoolpattaya2   [ อัปเดต 26 เม.ย. 2562 23:11 ]

https://workpointnews.com/2019/04/06/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5/


ที่มา : https://workpointnews.com


รัฐบาลเชิญชวนคนไทยสวมเสื้อเหลือง ระหว่าง เม.ย.-ก.ค.62

โพสต์26 เม.ย. 2562 23:03โดยadmin schoolpattaya2   [ อัปเดต 26 เม.ย. 2562 23:04 ]

รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองระหว่างเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี โดยพร้อมเพรียงกัน

กำหนดการปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 และเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562

โพสต์26 เม.ย. 2562 22:42โดยadmin schoolpattaya2   [ อัปเดต 26 เม.ย. 2562 22:47 ]

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

1-4 of 4