บุคลากรโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)


( ว่าง )ผู้อำนวยการสถานศึกษา

                                                                                                     

                                                นางภัทรวดี  เข้มแข็ง                                                                                  นายพัทธนพงษ์  ตราชู                              
                                            รองผู้อำนวยการสถานศึกษา                                                                         รองผู้อำนวยการสถานศึกษา