Мэдээллийн технологийн хичээлээр үзсэн мэдлэгээ бататгах


Эрхэм сурагч та бүхэн хичээлтэй холбоотой нэмэлт мэдээллээ энэ хуудаснаас авч болно