Эрхэм зорилго

  1. Ямагт анхдагч, ямагт тэргүүлэгч байх
  2. Үе үеийн төгсөгчидийн ирээдүйн замыг зөв зааж чиглүүлэх
  3. Хүмүүнлэг, оюунлаг, чадварлаг хүмүүн болох харгуйг тавьж өгөх