Język polski

Język polski

 

                                  Klasa 4       Rozkład zajęć

Podręcznik: Słowa na start, podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy  
  
czwartej szkoły podstawowej, Marlena Derlukiewicz, Nowa Era, Straszyn k. Gdańska 2007.

 
   Data
Temat lekcji
Str. w podręczniku lub zeszycie ćwiczeń
04.09.10
Rozpoczęcie roku szkolnego
 
11.09.10
Wstęp – zapoznanie z podręcznikiem, jego budową, podziałem.  
Ø  Ćwiczymy poprawne pisanie.
 czytanie tekstu ze zrozumieniem, wykonywanie ćwiczeń związanych z tekstem;
Ø  Jak się porozumiewamy? Witam się i żegnam.
 
 
Wesoła szkoła str. 1-2
 
 
Zeszyt ćw.  str. 6 -8
 
 
18.09.10
Ø  Jesienią wiewiórczo w lesie…- Joanna Kulmowa Wiewiórki jesienią, Michel Cuisin Wiewiórka.
rozmowy na temat kolorystyki jesieni, czytanie dwóch tekstów – wiersza i prozy opisujących wiewiórki, zbieranie informacji na temat tych zwierzat;
Ø  Jak się porozumiewamy? – Proszę i dziękuję.
 
Podr. str. 14  -15
 
 
 
 
Zeszyt ćw. str. 12 - 14
 25.09.10
Ø  Jak się porozumiewamy? – Przedstawiam siebie innym.
Ø  Zwierzęta na wolności – szczęśliwe zwierzęta.
Tekst: Klatka na wiewiórkę Jan Edward Kucharski
Zeszyt ćw. str. 9 -11
Kserokopie z tekstem
z ksiązki: Język polski 3, Hanna Małkowska – Zegadło, wydawnictwo Juka, Łódź 1998
 
 
 
02.10.10
Ø  Co wiemy o czasowniku?
wprowadzenie pojęcia czasownik + podstawowe wiadomości o tej części mowy -  na jakie pytania odpowiada, przykłady – dzieci potrafią odróżniać czasownik od innych części mowy;
Ø  Odmiana czasownika przez osoby.
powtórzenie wiadomości na temat l. poj. i mn., odmiana czasownika przez osoby w tych liczbach;
Zeszyt ćw. str. 24 -26
 
 
 
Zeszyt ćw. str. 27 - 30
09.10.10
Ø  Odmiana czasownika przez osoby – ćwiczenia.
wykonywanie ćwiczeń w celach utrwalających;
Ø  Złote liście, jarzębina, wczesny chłód…- Jan Brzechwa Październik.
rozmowy na temat jesieni, pochodzenie słowa październik, wyświetlanie zdjęć o tematyce jesiennej, wprowadzenie pojęcia porównanie;
Zeszyt ćw. str. 27 -30
 
Podr. str. 17
16.10.10
Ø  Dwa różne sposoby opisania rodziny na podstawie tekstów: Co wiesz o swojej rodzinie? J. Twardowskiego, i  Dynastia Miziołków J. Olech.
rozmowy na temat naszych rodzin, przybliżenie słów stryj, wuj, bratanek itp.
Podr. str. 20 - 23
23.10.10
Ø  Forma osobowa czasownika a bezokolicznik.
wprowadzenie pojęcia bezokolicznik;
Ø  W jakich czasach występuje czasownik? Czas teraźniejszy.
ogólne informacje na temat czasu teraźniejszego, przyszłego i przeszłego + dokładniejsze spojrzenie na czas teraźniejszy;
 
Zeszyt ćw. str. 31 -33
 
Zeszyt ćw. str. 38 -42
06.11.10
Ø  Czasownik w czasie przyszłym.
       o czym informują czasowniki w tym czasie, forma prosta i złożona
       czasu przyszłego;
Ø  O przyjaźni i koleżeństwie – Maria Dańkowska Kodeks przyjaźni.
 
rozmowy na temat przyjaźni i przyjaciół, co to jest kodeks?, opis przyjaciela;
 
Zeszyt ćw. str. 52 – 55
 
 
Podr. str. 28
13.11.10
Ø  Czas przeszły czasowników.
zagadnienie rodzaju- l. poj. r. męski, żeński i nijaki, l. mn.
r.  męskoosobowy i niemęskoosobowy + o czym informują czasowniki w czasie przeszłym;
Ø  Trudne czasowniki w czasie przeszłym.
np. zacząć, wziąć, iść (szedłem), lubić;
Zeszyt ćw. str. 43 – 47
 
 
 
Zeszyt ćw. str. 48 - 51
20.11.10
Ø  Książka moim przyjacielem. Witold Zechenter Moje książeczki.
rozważania na temat naszych ulubionych książek, rodzaje książęk, wprowadzenie terminów: zdrobnienia, zgrubienia;
Ø  Powtórzenie wiadomości o czasowniku.
wykonywanie ćwiczeń utrwalających mających na celu przygotowanie się do testu sprawdzającego wiedzę na temat czasowników;
Podr. str. 41 - 42
27.11.10
Ø  Zasady pisowni wyrazów z u i ó.
wprowadzenie zasad + ćwiczenia utrwalające;
Ø  Test z czasownika.
 
Podr. str. 49 - 54
04.12.10
Ø  Niedługo zima. Kolorystyka późnej jesieni.
Teksty: Joanna Kulmowa Czerń, Jerzy Ficowski Szron
rozmowy na temat wyglądu przyrody późną jesienią, porównanie kolorów wczesnej i późnej jesieni, dzieci dowolną techniką wykonują ilustrację do jednego z wierszy ( w domu)
Ø  Czytanie ze zrozumieniem. Astrid Lindgren Kto mieszka w Bullerbyn?
czytanie fragmentu książki Dzieci z Bullerbyn  + rozwiązywanie testu związanego z przeczytanym tekstem;
Podr. str. 62 i 64
 
 
 
 
Podr. str. 58 - 59
11.12.10
Ø  Nadchodzą święta! Krzysztof Dzikowski Dzień jeden w roku.
czytanie i słuchanie nagrania kolędy, rozmowy na temat zbliżających się świąt Bożego Narodzenia;
Ø  WIGILIA
Podr. str. 67
08.01.11
Ø  Zimowy czas. Joanna Kulmowa Zasypanie lasu, Edward Szymański Mróz.
oglądanie i opisywanie  zimowych pejzaży, pochodzenie nazwy styczeń, nauka jednego z wierszy na pamięć ( w domu);
Ø  Co wiemy o rzeczowniku? Rzeczowniki własne i pospolite.
podstawowe wiadomości na temat tej części mowy + podział rzeczowników na własne i pospolite;
 
 
 
Podr. str. 114 – 115
 
 
 
Zeszyt ćw. 62 - 67
15.01.11
Ø  Dla babci i dziadka z okazji ich święta.
Teksty: Wanda Chotomska Wiersz dla Babci , Dzień Dziadka
Dzieci opowiadają o swoich babciach i dziadkach, przypomnienie dat święta dziadków (21 i 22 stycznia), życzenia dla dziadków;
Ø  Co to znaczy owoc stokrotny? – Jan Twardowski O owocu i liście stokrotnym.
święta dziadków – ciąg dalszy, forma listu – co to jest list, co powinien zawierać, pisanie listu do swoich dziadków (w domu);
 
Podr. str. 116 i 119
 
 
 
Podr. str. 117 - 118
22.01.11
Ø  Rodzaj rzeczownika.
rodzaj męski, żeński i nijaki;
Ø  Ćwiczymy poprawne pisanie.
wielka litera, słowa z trudnością ortograficzną, wyrazy sprawiające problemy;
Zeszyt ćw. str. 68 - 70
29.01.11
Ø  Polska mój kraj. Tadeusz Różewicz Oblicze ojczyzny.
co znaczy słowo ojczyzna, czym jest dla nas ojczyzna?, wprowadzenie pojęcia uosobienie;
Ø  Mazurek Dąbrowskiego hymnem Polski.
co to jest hymn państwowy, czytanie dwóch wersji hymnu ( z 1797 roku i wersji współczesnej), postać Józefa Wybickiego, flaga i godło Polski, poradnik młodego recytatora, nauka hymnu na pamięć ( w domu);
Podr. str. 88
 
 
Podr. str. 93 - 94
05.02.11
Ø  W krainie baśni.
wprowadzenie pojęcia baśń, cechy baśni, wydarzenia realistyczne (prawdopodobne) i fantastyczne (nieprawdopodobne), przesłanie, kto to jest adresat wiersza?;
Ø  Marta Berowska Szklana góra.
czytanie i analiza baśni pod kątem definicji tego gatunku;
 
Podr. str. 135 – 136
 
 
 
Podr. str. 123 - 126
12.02.11
Ø  Odmiana rzeczownika przez przypadki.
poznajemy przypadki, ćwiczymy odmianę w l. poj. I mn.;
Ø  Hans Christian Andersen Świniopas.
przybliżenie sylwetki autora, kolejność wydarzeń w baśni, cechy utworu świadczące o tym, iż  jest on  baśnią;
Zeszyt ćw. str. 71 – 76
 
Podr. str. 137 - 140
19.02.11
Ø  Co jest w życiu najcenniejsze? -  Henryk Sienkiewicz Bajka.
czytanie tekstu z podziałem na role, dary wróżek, nadajemy baśni inny tytuł;
Ø  Odmiana rzeczownika przez przypadki – ćwiczenia utrwalające.
Podr. str. 133 - 134
05.03.11
Ø  Odpowiedź na ważne pytanie. Maria Niklewiczowa Dlaczego woda morska jest słona?
czytanie i analiza baśni;
Ø  Odmiana rzeczownika przez przypadki – ćwiczenia utrwalające.
Podr. 127 - 130
12.03.11
Ø  Sprawdzian wiadomości – odmiana rzeczownika przez przypadki.
Ø  Prawda i fantastyka w legendzie – legenda O Lechu, Czechu i Rusie.
wprowadzenie terminu legenda, powstanie państwa polskiego wg legendy O Lechu, Czechu i Rusie, Gniezno – pierwszą stolicą Polski, co spowodowało, iż herbem Polski jest biały orzeł na czerwonym tle?;
 
Podr. str. 143 - 144
19.03.11
Ø  Test z baśni.
Ø  Magdalena Grądzka Jurata, królowa Baltyku.
czytanie i analiza utworu pod kątem definicji legendy;
 
Podr. str. 141-142
26.03.11
Ø  Warszawa w legendzie – legenda Wars i Sawa.
czytanie i analiza legendy o powstaniu Warszawy, wiersz Juliana Tuwima Warszawa, (nauka wiersza na pamięć – w domu), oglądanie zdjęć tego miasta, piosenka o Warszawie, herb Warszawy;
Ø  Nareszcie wiosna! Joanna Kulmowa Kotki marcowe.
wypisywanie skojarzeń związanych ze słowem wiosna, pochodzenie słowa marzec, wyświetlanie zdjęć ukazujących wiosenną przyrodę;
Podr. str. 146 – 147
 
 
 
 
Podr. str. 166
02.04.11
Ø  Pisownia wyrazów z ż i rz.
zasady pisowni + ćwiczenia;
Ø  Pisownia nie z czasownikami i rzeczownikami.
powtórzenie podstawowych wiadomości na temat czasownika i rzeczownika +  przeczenie nie z tymi częściami mowy
Podr. str. 103 – 106
 
Zeszyt ćw. str. 77 - 79
09.04.11
Ø  Co to jest komiks? Rafał Skarżycki, Tomasz Lew Leśniak Czarny rycerz.
poznajemy cechy komiksu, oglądamy przyniesione przez nas komiksy, opowiadamy o nich, tworzymy własny, krótki komiks ( w domu);
Ø  Poznajemy przymiotnik.
podstawowe wiadomości o tej części mowy, ćwiczenia – rozpoznajemy przymiotnik wśród innych części mowy;
Podr. str. 83 -85
 
 
 
 
Zeszyt ćw. str. 80 - 82
16.04.11
Ø  Przymiotnik zmienia się w zdaniu.
przymiotnik jako określenie rzeczownika, odmiana przymiotnika przez przypadki, liczby i rodzaje;
Ø  Święta Wielkanocne. Joanna Olech Święta.
zwyczaje i obyczaje wielkanocne, redagowanie życzeń świątecznych;
Zeszyt ćw. str. 83 – 87
 
 
 
Podr. str. 172 - 173
30.04.11
Ø  Odmiana przymiotnika przez przypadki – ćwiczenia utrwalające.
Ø  Szkoła dawniej i dziś. Kornel Makuszyński Jacek i Placek.
czytanie tekstu, kolejność wydarzeń w opowiadaniu, szkoła moich marzeń, właściwe i niewłaściwe zachowania w szkole, porównanie szkoły z przeszłości ze szkołą współczesną;
 
Zeszyt ćw. str. 83 – 87
Podr. str. 174 - 178
07.05.11
Ø  Co to jest przysłówek?
podstawowe wiadomości o tej części mowy + ćwiczenia
Ø  Zasady pisowni wyrazów z ch i h.
reguły + ćwiczenia;
Zeszyt ćw. str. 88 - 90
 
Podr. str. 156 - 158
14.05.11
Ø  Nie z przymiotnikami i przysłówkami.
powtórzenie podstawowych wiadomości na temat przymiotnika i przysłówka + przeczenie nie z tymi częściami mowy;
Ø  Bohaterowie naszych lektur i niecodzienne zdarzenia. Tove Jansson Historia o ostatnim smoku na świecie. ( fragm. książki Opowiadania z Doliny Muminków).
rozwiązujemy test dotyczący wydarzeń z opowiadania, poznajemy epitet, układamy zakończenie historii o ostatnim smoku;
Zeszyt ćw. str. 91 – 93
 
 
Podr. str. 149 - 151
21.05.11
Ø  Nadchodzi lato. Stefania Szuchowa Majowy deszcz oraz Letnia ulewa.
jak wygląda przyroda latem?, pochodzenie nazwy miesiąca maj, wprowadzenie pojęcia wyrazy dźwiękonaśladowcze, porównanie dwóch wierszy tej samej autorki; 
Ø  Dzień Matki. Barbara Lewandowska Cała łąka dla Mamy.
czego możemy życzyć mamom z okazji ich świeta?, opisujemy nasze mamy, układamy dla nich krótkie wierszyki ( w domu);
Podr. str. 212 – 213
 
 
 
 
Podr. str. 215
28.05.11
Ø  Czego życzyć dzieciom z okazji ich święta? Maria Terlikowska Czego Wam życzyć?
czytanie i analiza wiersza, spośród życzeń wymienionych w wierszu dzieci wskazują te, które są dla nich najważniejsze,  wymyślają niezwykły prezent dla siebie na dzień dziecka, opisują jego wygląd i właściwości ( w domu);
Ø  Hanna Ożogowska Jak sobie pościelesz…
Dzień Dziecka – ciag dalszy, czytanie i analiza opowiadania;
Podr. str. 219
 
 
 
 
 
Podr. str. 216 - 218
11.06.11
Ø  Poznajemy przyimek.
podstawowe wiadomości o tej części mowy + ćwiczenia;
Ø  Pinokio przyrzeka Wróżce, że będzie posłuszny. ( fragm. książki Pinokio Carlo Collodi).
czytamy i opowiadamy tekst, wskazujemy poprawne odpowiedzi w teście związanym z treścią opowiadania, co to jest dialog i monolog?;
Zeszyt ćw. str. 94 – 96
 
Podr. str. 75 - 77
18.06.11
Ø  Łącznik wyrazów, czyli spójnik.
podstawowe informacje + ćwiczenia;
Ø  Jak wygląda ankieta?
 
Zeszyt ćw. str. 97 – 99
 
 
25.06.11
Ø  Jan Grabowski Historia psich figlów – nasze domowe zwierzaki.
czytanie i analiza opowiadania, rozmawiamy o naszych domowych pupilkach;
Ø  Ćwiczenia ortograficzne.
Podr. str. 33 - 34
02.07.11
Ø  Straszny rekin. Fragment książki Pinokio Carlo Collodi.
układamy chronologicznie wydarzenia z opowiadania, rysujemy Pinokia ( w domu);
Ø  Powtórzenie wiadomości gramatycznych.
 
Podr. str. 195 - 197
09.07.11
Ø  Czytanie wakacyjnych tekstów.
Ø  Planowanie naszych wakacji.
Dodatek do podr. : lipcowe i sierpniowe wędrówki
16.07.11
Zakończenie roku szkolnego
 
 
 

    Klasa 5       Rozkład zajęć

Klasa 5            Rozkład zajęć

Podręcznik: "Między nami" kl. 5 A.Łuczak, A. Murdzek, GWO Gdańsk 2002

Data

 

Temat lekcji, podstawowe zagadnienia, które należy omówić

04.09.10

Rozpoczęcie roku szkolnego. Test sprawdzający wiedzę.

 

 

18.09.10

Kuferek wakacyjnych wspomnień. Omówienie wiersza "Pamiątka z wakacji".

 

Ćwiczenia z podręcznika.Opowiadanie o wakacjach.Ortograficzne łamigłówki -

 

ćwiczenia utrwalające zasady pisowni "rz" i "ż".

 

 

 

25.09.10

Sposoby porozumiewnia się. Jak to przekazać,s. 10-11.

 

 

 

Znaki - symbole porozumiewania się,s. 47-48.

 

 

 

02.10.10

Pojęcie epitetu i podmiotu lirycznego na podstawie fragmentów "Pana Tadeusza",

 

znajdowanie epitetów w różnych tekstach literackich. Zasady pisowni "ó" i "u".

09.10.10

Opis jako forma wypowiedzi - s.18-19. Pojęcie  ciepła i zimna na podstawie  obrazu

 

Van Gogha "Słoneczniki", pojęcie przenośni.

 

 

 

16.10.10

Postrzegamy świat - przykłady uosobienia na podstawie wiersza Juliana Tuwima

 

"Deszczyk" s. 26-29; Dyktando - "ó" i "u".

 

 

 

 

23.10.10

Rzeczownik -  podręcznik s. 22-25

 

 

 

 

06.11.10

Odmiana rzeczowników przez przypadki, liczby i rodzaje. Wyróżnienie końcówki

 

i tematu rzeczownika oraz oboczności i tematy oboczne.Podr.s. 47-49

 

13.11.10

Korzystamy ze słowników. Podział słowników; Ćw. s.14-19,s. 22. Pojęcie synonimu

 

i antonimu, Podr, s. 113, ćw. s. 19. Kartkówka z wiedzy o rzeczowniku.

 

20.11.10

Język mitów - związki frazeologiczne, aforyzmy,przysłowia, Ćw. s.11-13 

 

Zapraszam na słówko kl. 5 cz. 2; s. 87-89,

 

 

 

 

27.11.10

Neologizmy na podstawie fragmentu książki "O tym co Alicja odkryła po drugiej

 

stronie lustra",ćw s. 23,25,26, "O sławnym człowieku" L. Kołakowski;Podr. s. 256

04.12.10

Zasady pisowni ch i h. "Potop" s. 31 - 39, tworzenie planu ramowego i

 

 

szczegółowego.

 

 

 

 

 

 

11.12.10

Wigilia

 

 

 

 

 

 

 

08.01.11

Jak napisać dobre wypracowanie; Słówka z -ą,-ę, -om,-em,"Zapraszam na słówko"

 

cz. 2, s. 30-33

 

 

 

 

 

 

15.01.11

List jako forma wypowiedzi - "Zapraszam na słówko" s.23,24

 

 

 

 

 

22.01.11

Posejdon - tekst Królestwo morza,Podr. s. 51-54; pisanie listu i zaproszenia;

 

ćw. s. 54, ćw. 6,7

 

 

 

 

 

 

29.01.11

Demeter i Kora - Podr. s. 59-63

 

 

 

 

05.02.11

Przymiotnik - podr. s. 68-72,  stopniowanie przymiotników - s. 107

 

12.02.11

Zaśmiecanie świata - ćw.s. 61-63; Ocalmy ziemię - jak ratować świat?

 

 

Podr.s.76-78,tekst Baobaby - do domu s. 79-81

 

 

 

19.02.11

Jak napisać telegram? Czym jest ankieta,ćw. s.43-46, do domu s. 50-52.

 

Napisz telegram.

 

 

 

 

 

 

05.03.11

Podział wypowiedzeń, Podr. s. 194-5,ćw. s. 70-73.Zdania pojedyncze i zlożone

 

ćw. S. 74-76, Wielka Rafa Koralowa - tekst w podr. s. 108-111.

 

 

12.03.11

Sprawozdanie jako forma wypowiedzi, ćw. s. 53-57. Do domu: Napisać sprawozdanie.

 

Przeczytać Krzyżków na 16.04.

 

 

 

 

 

19.03.11

Sprawdzenie wiedzy o zdaniach pojedynczych i złożonych. Motyw podróży - podr.

 

Teksty: "Wycieczka"s. 114-119; wiersz "Słońce-gorąca gwiazda" s. 120;"Kapłan -

 

turysta" s. 121-127; "Podróże" s. 148; "Polarnicy" s. 155; Do domu: przeczytać i

 

streścić Tułaczkę Odyseusza

 

 

 

 

 

26.03.11

Współrzędne i podrzędne połączenia wyrazowe - ćw. s. 81

 

 

02.04.11

Wykres zdania pojedynczego - ćw. s. 82;  tekst "Baranek Wielkanocny"

 

podr. s. 314 - do domu

 

 

 

 

 

09.04.11

Omówienie lektury "Krzyżacy"

 

 

 

 

 

16.04.11

Krzyżacy - pisanie wypracowania,do domu - przeczytać tekst "Trzeci maja" -

 

podrt. s. 315-317

 

 

 

 

 

 

30.04.11

Czasownik - pojęcie, czasy dokonane i niedokonane, tryby, ćw. s. 117-134;

 

podr. s.131-135

 

 

 

 

 

 

07.05.11

Czasownik - odmiana, liczba, określenie formy osobowej i gramatycznej,ćw. s.135-138

14.05.11

Test z wiadomości o czasowniku; Świat ludzkich spraw - teksty z podr. s. 197-201

 

"Dom", s. 203-208 "Ważna rozmowa"; s.208 - 215 "Przeprowadzka",s. 216

 

"Dom dziecka"

 

 

 

 

 

 

21.05.11

Pisownia nie z różnymi częściami  mowy ćw. s. 153-157

 

 

28.05.11

Dyktando, Przysłówek - podr. s.150-151;ćw.s. 139-143; 

 

 

 

Z.Herbert "Pudełko zwane wyobraźnią" podr. s. 185

 

 

11.06.11

Sprawdzian z wiedzy o przymiotniku i przysłówku. Pisownia cząstki -bym, -byś, -by

18.06.11

Mit a legenda - "Prometeusz"- s. 241-245; "Pojedynek" s. 260-261 oraz  s. 246-248

25.06.11

Tekst "Taniec" podr.s. 288-290

 

 

 

 

 

02.07.11

Szlachetne zdrowie; J.Kochanowski "Na zdrowie",apostrofa, ananfora

 

09.07.11

Nie, dziękuję - uwaga, narkotyki

 

 

 

 

 

16.07.11

Zakończenie roku szkolnego

 

 

 

 

 

 


    Klasa 6       Rozkład zajęć

Podręcznik: „Między nami” kl. 6 A. Łuczak, A. Murdzek, GWO Gdańsk 2002

 

Data

Temat lekcji, zagadnienia, kształcone umiejętności

l.g.

04/09/10

Rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011

 

11/09/10

Omówienie wyników testu.

Samodzielne i niesamodzielne części mowy – utrwalenie wiadomości.

Wielka litera w nazwach.

Wstęp – zapoznanie z podręcznikiem, jego budową.

Mikołaj Kopernik – patron naszej szkoły – prezentacja, wykonywanie notatki biograficznej.

1

1

 

1

 

1

18/09/10

PODRĘCZNIK J.Tuwim, * * * [Nie mam żadnego zajęcia…] (fragment), s. 8–9: podmiot liryczny, sytuacja liryczna, ilustracja, prowadzenie rozmowy

PODRĘCZNIK s. 10–11: funkcja komunikacyjna mowy, rodzina wyrazów mówić, związki frazeologiczne, opowiadanie twórcze

PODRĘCZNIK M. Konopnicka, Rota, s. 12–14: czytanie ze zrozumieniem tekstu poetyckiego; odwoływanie treści utworu do sytuacji Polski i Polaków w okresie zaborów

1

 

2

 

 

1

25/09/10

PODRĘCZNIK A. Mickiewicz, Świteź, s. 17–23

ZESZYT ĆWICZEŃ Zabawy słowem: Jak korzystać ze słownika poprawnej polszczyzny?

ORTOGRAFIA Pisownia wyrazów z rz i ż

2

1

 

1

02/10/10

NAUKA O JĘZYKU Wyrazy bliskoznaczne i wyrazy pokrewne. Rodzina wyrazów. Ćwiczenia w rozwijaniu słownictwa.

PODRĘCZNIK C. Niewiadomska, Podanie o Popielu, s. 24–26

1

 

1

09/10/10

W świecie legend

PODRĘCZNIK Co przeważyło szalę, s. 26–29

PODRĘCZNIK, J. Kasprowicz, O śpiących rycerzach w Tatrach, s. 30–36

ZESZYT ĆWICZEŃ schemat 1

 

1

 

1

16/10/10

W kręgu tradycji i obyczajów

PODRĘCZNIK J. Kochanowski, Na lipę, s. 44–45 ZESZYT ĆWICZEŃ  Zabawy słowem: Jak korzystać ze słownika frazeologicznego?, s. 10–15

– redagowanie instrukcji korzystania ze słownika frazeologicznego

 

1

 

1

23/10/10

Rok w przysłowiach ludowych

PODRĘCZNIK Głoska a litera, s.46–49

ZESZYT ĆWICZEŃ Gramatyka – fonetyka: Głoska a litera, s. 68–

ZESZYT ĆWICZEŃ Ortografia: Różne zapisy tych samych głosek (rz, ż, ch, h, ó, u), s. 148–160: czytanie i stosowanie zasad pisowni wyrazów z ó, u, rz, ż, ch h

 

1

 

 

1

06/11/10

PODRĘCZNIK Malicki, Goliszowe buty, s. 56–64

ZESZYT ĆWICZEŃ schemat 3

2

 

13/11/10

ZESZYT ĆWICZEŃ Ortografia: Pisownia z-, s-, ś- na początku wyrazu,

s. 179–180)

ZESZYT ĆWICZEŃ Różne formy wypowiedzi: Jak napisać list oficjalny?,

s. 20–23

1

 

 

1

20/11/10

Jak zbudowany jest wiersz?

PODRĘCZNIK J. Czechowicz, Na wsi, s. 73–75

 

2

27/11/10

ZESZYT ĆWICZEŃ Czytanie ze zrozumieniem: Andrzejki, s. 52–54

ZESZYT ĆWICZEŃ test 1, s. 202–203

1

 

1

04/12/10

PODRĘCZNIK C. Niewiadomska, Podanie o Popielu, s. 24–26: cechy gatunkowe podania

2

11/12/10

BOŻE NARODZENIE W POLSKIEJ TRADYCJI I POEZJI

2

08/01/11

ŚWIĘTA W MOIM DOMU Swobodne wypowiedzi uczniów na temat świąt;  redagowanie opisu sytuacji i przeżyć

ZESZYT ĆWICZEŃ s.171-175 Ortografia: Pisownia wyrazów wielką literą

1

 

1

15/01/11

Co to jest prawo?

PODRĘCZNIK plansza, s. 85

PODRĘCZNIK A. de Vries, Salomonowa mądrość,s. 87

 

1

 

1

22/01/11

Prawo może być bezlitosne…

PODRĘCZNIK W. Makowiecki, Opowieść Arkesilaosa, s. 90–96

– wyjaśnianie podanych związków frazeologicznych i użycie ich w zdaniu

– redagowanie wypowiedzi na temat tolerancji

ZESZYT ĆWICZEŃ Gramatyka – części mowy: Strony czasownika, s. 91–95

 

1

 

 

 

1

29/01/11

PODRĘCZNIK C. Niewiadomska, Legendarny władca Polan, s. 101–104

ZESZYT ĆWICZEŃ schemat 4

ZESZYT ĆWICZEŃ Różne formy wypowiedzi: Jak napisać życiorys?,

s. 24–28

1

 

 

1

05/02/11

PODRĘCZNIK Anonim tzw. Gall, Pierwszy król Polski;

M. Bacciarelli, Bolesław Chrobry, s. 105–107

ZESZYT ĆWICZEŃ schemat 5: redagowanie charakterystyki na podstawie stworzonego wcześniej planu wypowiedzi i zebranego słownictwa nazywającego cechy

1

 

 

1

12/02/11

ZESZYT ĆWICZEŃ Czytanie ze zrozumieniem: Gall Anonim, s. 55–61– czytanie ze zrozumieniem tekstu na poziomie semantycznym (rozwiązywanie zadań wielokrotnego wyboru, krzyżówki)

ZESZYT ĆWICZEŃ Różne formy wypowiedzi: Jak zapisać wywiad?,

s. 29–31

1

 

 

1

19/02/11

Na planecie ciężkich metali

PODRĘCZNIK S. Lem,Uranowe uszy, s. 108–113: redagowanie zasad postępowania dobrego władcy

PODRĘCZNIK s. 114–115 – wyszukiwanie i porządkowanie informacji zawartych na planszy

ZESZYT ĆWICZEŃ Ortografia: Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy,

s. 181–186

 

1

 

 

 

 

1

 

26/02/11

W kręgu rycerskich praw i obowiązków

PODRĘCZNIK H. Górska, Rycerz Gwiazdy Wigilijnej, s. 119–123

PODRĘCZNIK Pojedynek rycerzy, miniatura;

V. Carpaccio, Młody rycerz na tle pejzażu; L. Lièdet, miniatura;

Uccello, Święty Jerzy ze smokiem, s. 124–125

– redagowanie kodeksu rycerskiego

– projektowanie godła rycerza – analiza dzieła plastycznego (określanie tematyki obrazu, przedstawionej na nim sytuacji, opis bohatera)

 

2

05/03/11

Przywileje szlacheckie

PODRĘCZNIK W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury;

H. Sienkiewicz, W poczuciu szlacheckiego obowiązku, s. 129–135

ZESZYT ĆWICZEŃ schemat 7 – wyjaśnienie pojęcia przywilej za pomocą słownika, gromadzenie wyrazów bliskoznacznych

– poznanie pojęcia powieść historyczna

 

2

05/03/11

Najważniejsza ustawa

PODRĘCZNIK J. Matejko, Konstytucja 3 maja;

J. Łojek, Konstytucja 3 maja, s. 143–145

ZESZYT ĆWICZEŃ schemat 8

PODRĘCZNIK Preambuła, s. 146–147

 

1

 

 

 

1

12/03/11

Wyjęci spod prawa

PODRĘCZNIK A. Mickiewicz, Powrót taty, s. 148–151

ZESZYT ĆWICZEŃ schemat 9

 

1

 

1

19/03/11

ZESZYT ĆWICZEŃ Różne formy wypowiedzi: Jak narysować komiks?, s. 35

PODRĘCZNIK Odmiana rzeczownika, przymiotnika i liczebnika,s. 157–160 

2

26/03/11

Szlachetni rozbójnicy

PODRĘCZNIK T. Kraszewski, Drużyna Robin Hooda, s. 161–165

ZESZYT ĆWICZEŃ Gramatyka – części mowy: Przymiotnik, s. 102–106

 

2

02/04/11

Bez względu na czas i tradycję – uniwersalne prawa

PODRĘCZNIK s. 166–167 Dzieci mają swoje prawa

PODRĘCZNIK s. 167 Organizacje działające na rzecz człowieka

 

1

 

1

09/04/11

Purpurowiec nie weźmie nas bez walki!

PODRĘCZNIK B. Leśmian, Przygody Sindbada Żeglarza, s. 173–174

– zapis cząstki nie z różnymi częściami mowy zgodnie z zasadami ortograficznymi

ZESZYT ĆWICZEŃ Gramatyka – części mowy: Zaimek, s. 114–118

 

1

 

 

 

1

16/04/11

ZESZYT ĆWICZEŃ Gramatyka – części mowy: Nieodmienne części mowy,

s. 119–125

ZESZYT ĆWICZEŃ test 2, s. 205–209

1

 

 

1

23/04/11

Ujarzmić naturę

PODRĘCZNIK I. Trencsenyi-Waldapfel, Narodziny cywilizacji, s. 181–184

ZESZYT ĆWICZEŃ schemat 11

PODRĘCZNIK W. Kopaliński, Pierwsze narzędzia człowieka, s. 184–188

 

1

 

1

30/04/11

PODRĘCZNIK J. Ros, O pochodzeniu ognia, s. 188–191

ZESZYT ĆWICZEŃ Różne formy wypowiedzi: Jak napisać instrukcję?,

s. 38–39

1

 

1

07/05/11

PODRĘCZNIK Rodzaje orzeczeń w zdaniu, s. 192–193

ZESZYT ĆWICZEŃ Gramatyka – wypowiedzenie: Wykresy zdań

z różnymi typami orzeczeń, s. 126–130

1

 

1

14/05/11

Mityczni wynalazcy

PODRĘCZNIK I. Parandowska, Dedal i Talos, s. 194–198

– praca w grupie nad stworzeniem mowy wewnętrznej bohatera w ważnych momentach akcji (tzw. strumień myśli) z wykorzystaniem zebranego wcześniej słownictwa nazywającego uczucia i przeżycia wewnętrzne, wcielenie się w rolę Dedala i przedstawienie efektów pracy grupy, porównanie i ocena wystąpień zespołów

 

2

21/05/11

Sam na bezludnej wyspie

PODRĘCZNIK S. Stampf’l (według Daniela Defoe), Dzień po dniu,

s. 199–207; rodzaje podmiotów w zdaniu

ZESZYT ĆWICZEŃ schemat 12 

 

 

2

04/06/11

W kolebce cywilizacji

PODRĘCZNIK B. Prus, Egipt; D. Kurth, Starożytny Egipt; malowidło z grobowca Meneny, s. 211–216

ZESZYT ĆWICZEŃ Czytanie ze zrozumieniem: Jak budowano piramidę?,

s. 62–63

 

1

 

1

11/06/11

PODRĘCZNIK J. Cepik, Nie tylko artysta; rysunki Leonarda da Vinci, s. 216–218

PODRĘCZNIK W. Broniewski, Kopernik;

1

 

1

18/06/11

Człowiek człowiekowi ... wilkiem?

PODRĘCZNIK T. Różewicz, Przepaść, s. 246–247

PODRĘCZNIK T. Różewicz, List do ludożerców, s. 247–248

 

1

 

1

25/06/11

PODRĘCZNIK Zdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte. Rodzaje

określeń w zdaniu, s. 251–252

ZESZYT ĆWICZEŃ Gramatyka – wypowiedzenie: Wykres zdania

pojedynczego, s. 136–140

1

 

 

1

02/07/11

W świecie książek

ZESZYT ĆWICZEŃ Czytanie ze zrozumieniem: Alfabet, s. 64–65

PODRĘCZNIK U. Eco, W pracowni, s. 266–268

ZESZYT ĆWICZEŃ schemat 15

ZESZYT ĆWICZEŃ Czytanie ze zrozumieniem: Pierwsze drukowane

książki, s. 66–67

1

 

 

1

09/07/11

PODRĘCZNIK

M. Ende, W sklepie pana Karola Konrada Koreandera, s. 274–283

ZESZYT ĆWICZEŃ schemat 18

1

 

 

1

16/07/11

PODRĘCZNIK A. Tyszka, Kolorowe wędrowanie, s. 286–287

ZESZYT ĆWICZEŃ Różne formy wypowiedzi: Jak napisać recenzję?,

s. 48–49

ZESZYT ĆWICZEŃ Ortografia: Pisownia tytułów, s. 189–191

1

 

 

 

1

23/07/11

ZESZYT ĆWICZEŃ Gramatyka – wypowiedzenie: Zdania złożone

współrzędnie i podrzędnie, s. 141–147

ZESZYT ĆWICZEŃ Ortografia: Interpunkcja zdania złożonego, s. 198–201

2

30/07/11

Pamiętny wrzesień 1939 roku

PODRĘCZNIK F. Dąbrowski, Żołnierze z Westerplatte;

B. Majko, Obrona Grodna, s. 321–326

ZESZYT ĆWICZEŃ schemat 21

PODRĘCZNIK s. 326

 

 

1

 

 

1

 

PODRĘCZNIK J. Iwaszkiewicz, Pokój, s. 327

zredagowanie wypowiedzi poetyckiej lub plastycznej wyrażającej protest przeciwko wojnie

 

1

 


 
    Klasa 1 gimnazjum      Rozkład zajęć

Podręcznik:
„Po polsku. Literatura, język, komunikacja” Klasa 1, J. Malczewska, J. Olech,
L. Adrabiańska - Pacuła, PWN Warszawa 2009.
 

Data

Temat lekcji, podstawowe zagadnienia, które należy omówić

Str. w podręczniku

04.09.10

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

11.09.10

Wstęp – zapoznanie z podręcznikiem, jego budową, podziałem na epoki. Pojęcia: epoka literacka, przedstawić na linii czasowej zjawisko następstwa epok;

 Teksty: Tacy jak my? Rozmowa na temat charyzmatycznego nauczyciela, pytania i odp. do tekstu – pyt. 7  pisemnie w zeszycie, pozostałe ustnie

Konchowa demokracja Dyskusja na temat „Władcy much” oraz funkcjonowania różnych grup w społeczeństwie i przewodnictwa w grupie

 pytania i odp. do tekstu – pyt. 1, 2, 13 pisemnie w zeszycie, pozostałe ustnie

w domu – polecić 2 filmy do obejrzenia „Stowarzyszenie umarłych poetów” oraz „Władcę much”

 

 

 

s. 14 – 18

 

s. 18 - 22

18.09.10

Kłopoty – specyfika powieści młodzieżowej,

Pierwsze uczucie – czym jest pamiętnik, blog, czy są popularne i dlaczego? Okazywanie emocji – dyskusja Pyt. i odp. do tekstu – pyt. 12 pisemnie w zeszycie, pozostałe ustnie

s. 22 – 24

s. 25 - 27

25.09.10

Po co nam gramatyka ? Błędy językowe Rodzaje błędów – teoria z podręcznika + przygotować przykłady tekstów z błędami, aby uczniowie mogli ich szukać i poprawiać. Tabelka i ćw. 1 ze s. 30 do zeszytu. 

Odmiany języka – uproszczony schemat do zeszytu,

Polszczyzna – ustnie pyt. i odp.

160 znaków zrewolucjonizowało świat – język SMS – ów

ćw. 8 s. 33 do domu

s. 28 – 30

 

 

s. 34

s. 31

s. 33

02.10.10

Odmiany języka – c. d. ćw. 1, 2, 3 Ćwiczenia w pisaniu

Sprawdzam się – pyt. 1-9 pisemnie na ocenę – na lekcji albo do domu

s. 34

s. 35

09.10.10

Mitologia – czym są mity? Co pamiętają z kl. 6? Mit, mitologia, bogowie, herosi, politeizm. Ćw. 8 s. 43 pisemnie w zeszycie (do domu)

s. 38 - 43

16.10.10

Po nitce do kłębka – związki frazeologiczne

Tekst + wszystkie ćw. Pisemnie, praca ze słownikiem frazeolog.

Węzeł gordyjski

s. 44 – 46

 

s. 47

23.10.10

Tezeusz i Ariadna, Historia Minotaura, Labirynt

s. 48 - 53

06.11.10

Dedal i Ikar – wszystkie teksty, pyt. i odp. Konteksty literackie

Opowiadanie – gatunek literacki – omówić na lekcji, a opow. o Ikarze – do domu. Niech przeczytają o Homerze i „Iliadzie”

s. 53 – 59

s. 60

s. 63 -66

13.11.10

Achilles i Hektor – kim byli, terminy: epitet, porównanie, wybrane zagadnienie i pytania – do wyboru

W domu niech przeczytają o Odyseuszu

s. 71 – 78

 

s. 78 - 81

20.11.10

Dyskusja o Odyseuszu – krótko na podstawie pyt. ze s. 81

O podróżach Kołakowski, s. 87 – pisemnie w zeszycie

Od słowa do notatki – teoria + praktyka, ćw. 1 pisemnie na lekcji lub w domu

s. 81

s. 85

s. 88

27.11.10

Orfeusz i Eurydyka – tekst + pyt. (krótko)

Przepis na analizę wiersza – powt. z kl. 6, zrobić porządną notatkę o środkach stylistycznych; przykłady tekstów (wybiera nauczyciel), praktyka w określaniu środków stylistycznych

s. 89 – 91

s. 93 - 95

04.12.10

Słowotwórstwo – teoria, praktyka, wszystkie ćw.

Sprawdzam się – podsumowanie – pisemnie do domu – na ocenę

s. 96 - 99

11.12.10

Biblia – powstanie świata wg Biblii i mitologii – porównanie (tabelka) – powt. z kl. 6 (wyświetlić na tablicy, krótko omówić)

Wigilia

s. 102 - 106

08.01.11

Opis jako forma wypowiedzi – ćwiczenia w pisaniu (praktyka, opisywanie jakiegoś wydarzenia w życiu opierając się na wskazówkach ze s. 107 – 8

W domu dla chętnych – poczytać : Pierwsi rodzice, Dobry ojciec

s. 107 – 108

 

s. 109 - 119

15.01.11

Rzym, „Quo vadis” – życie w starożytnym Rzymie, Forum Romanum, Uczta Cezarów. W domu – napisać opowiadanie o życiu w starożytnym Rzymie (na ocenę)

s. 122 - 130

22.01.11

Przepis na analizę utworu epickiego – teoria + praktyka (teksty do ćw. wybiera nauczyciel)

s. 139 - 141

29.01.11

Średniowiecze – wprowadzenie – s. 144, tekst „Jesień średniowiecza”

Heroizm i Honor rycerza – terminy: heroizm, pieśń rycerska, wzorzec osobowy średniowiecza, kodeks. Ćw. S. 149

Fragm. tekstu z „Władcy Pierścieni” do domu – przeczytać (chętni) 

s. 144 – 146

s. 147 – 149

 

s. 149 - 151

05.02.11

Wzór władcy – krótko, jako przykład kolejnego wzorca osobowego epoki

Streszczenie – rzeczownik – teoria + ćwiczenia + zad. pisemne do domu

s. 153 – 155

s. 160 - 161

12.02.11

Pisownia wielką i małą literą – krótko – przeczytać inf. ze s. 162

Dama serca, Rycerz w krzywym zwierciadle, przy biesiadnym stole – do przeczytania w domu, pokrótce zacząć na lekcji, wybrać naprawdę najprostsza formę przekazania najważniejszych inf., zadać proste zadanie pisemne do domu oparte na tych 3 tekstach, żeby uczniowie do nich  zajrzeli + Sprawdzam się (w domu – na ocenę)

s. 162

s. 166 - 179

19.02.11

Renesans – wprowadzenie w epokę, geniusz renesansu – Leonardo da Vinci, terminy: humanizm, reformacja,

Myśleć jak Kopernik – przeczytać w  domu

s. 182 – 188

 

s. 189 - 192

05.03.11

Czas na czasownik – teoria + praktyka

s. 196 - 198

12.03.11

Jan Kochanowski – kim był, co tworzył

 

Dla chętnych fragm.. „Oskar i pani Róża” do przeczyt. lub próba napisania własnego trenu na cześć kogoś, kto umarł

s. 205 – 207

s. 223 – 225, 227

s. 228 - 229

19.03.11

Sprawdzian – co wiem o Janie Kochanowskim (nauczyciel układa pyt.)

Sokół – nowela (termin), tekst + ćw. Ze s. 214 – 5

W domu do przeczytania do wyboru – fragm. „Dziecko piątku” lub „Władcy Pierścieni” – wybrać 1 pyt. jako zad. pisemne

s. 212 - 215

26.03.11

Przymiotnik – teoria + ćw.

s. 221 - 222

02.04.11

Rym i rytm w wierszu. Liczebnik.

s. 237 - 239

09.04.11

Barok. Wprowadzenie w epokę. 

Terminy: marinizm, konceptyzm,

Jan Andrzej Morsztyn – krótko: kim był, przykłady tekstów z podr.

s. 244 – 245

s. 246

s. 247 – 248, 261

16.04.11

Zaimek

Do domu: przeczytać o Molierze, „Skąpiec” – cały tekst lub streszczenie

s. 251 - 252

30.04.11

Molier – kim był, co tworzył

Pojęcie dramatu – teoria, omówić na przykładzie „Skąpca” Moliera

 

s. 253 – 257

s. 260

07.05.11

Felieton, „Grube” – tekst + pyt. i odp.

Zad. Dom. Ćw. 5 s. 264, ćw. 7 s. 265 – przynieść wydrukowane – na ocenę

s. 264 - 265

14.05.11

Pamiętnik księżniczki – tekst + pyt. i odp. Dyskusja.

Poczwarka – do przeczytania w domu (dla chętnych)

Sprawdzam się –do domu – pisemnie (na ocenę)

s. 265 – 268

 

s. 273

21.05.11

Oświecenie – wprowadzenie w epokę, terminy: racjonalizm, klasycyzm, rokoko,

Wolter – Oświeceniowy ład – tekst + pyt. i odp.

s. 276 - 279

28.05.11

Kandyd, czyli optymizm

Tekst, pyt. i odp. termin: Eldorado, utopia,

s. 283 - 286

11.06.11

„Rok 1984” Orwella jako nawiązanie do motywu utopii

Analiza fragm.. tekstu, pyt, i odp. Dyskusja + zad. pisemne do domu

s. 287 - 288

18.06.11

wyjazd do Laxton Hall

 

25.06.11

Nieodmienne części mowy  - teoria + praktyka

s. 280 - 282

02.07.11

Imiesłów - teoria + praktyka

s. 289

09.07.11

Ignacy Krasicki – kim był, co tworzył, bajki z podr.

Wystawianie ocen

s. 293 - 296

16.07.11

Zakończenie roku szkolnego

 

 

 

Comments