Schoolraad

Wat is de schoolraad?

De schoolraad is een formeel participatieorgaan. In de schoolraad krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap inspraak in het onderwijsgebeuren van de school.

Samenstelling

De schoolraad bestaat uit vertegenwoordigers van:
 • De ouders
 • Het personeel
 • De lokale gemeenschap
Elke vergadering wordt bijgewoond door twee leden van het schoolbestuur en de directeur

Ouders
 • Thierry Cleynhens
 • Katelijn Wille
 • Joke Strynckx (voorzitter ouderraad)
Personeel
 • Joke Carrette
 • Sofie Standaert
 • Ann Desmedt (voorzitter)
Lokale gemeenschap
 • Veerle Benoot
 • Stefan Deschepper
 • Mieke Verdoolaege (secretaris)
Directeur
 • Dirk Van de Caveye
Schoolbestuur
 • Wilfried Vanhooren
 • Wilfried Vanthorre
Met of zonder verkiezingen

De pedagogische raad en de ouderraad duiden hun afgevaardigden voor de schoolraad aan. Wanneer die raden niet bestaan of ervoor kiezen geen gebruik te maken van de mogelijkheid om zelf afgevaardigden in de schoolraad aan te duiden, dan organiseert het schoolbestuur verkiezingen onder het personeel en de ouders.

De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap worden aangeduid door de vertegenwoordigers van de ouders en het personeel .

Termijn

De schoolraad wordt samengesteld voor een periode van 4 jaar (april 2017 – april 2021)

Wat doet de schoolraad?

De schoolraad overlegt met de directeur en het schoolbestuur. Het overleg of advies gaat over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen. Bijvoorbeeld:
 • Het studieaanbod
 • Het schoolreglement
 • De vaststelling van de criteria voor de verdeling van lestijden
 • Welzijn en veiligheid op de school
 • Infrastructuurwerken
 • Het schoolwerkplan
De schoolraad kan ook op eigen initiatief advies geven aan het schoolbestuur.

De schoolraad heeft een informatierecht ten aanzien van de directeur en het schoolbestuur. De directeur en schoolbestuur hebben de plicht de schoolraad te informeren.

De schoolraad moet alle ouders en personeelsleden informeren over zijn standpunten en activiteiten. Alle uitnodigingen en goedgekeurde verslagen zijn te raadplegen op de website van de school www.devaart.net

De schoolraad stelt een huishoudelijk reglement op om zijn werking te regelen.

De schoolraad, maar ook de ouders, de personeelsleden en het schoolbestuur kunnen met vragen of klachten over het niet-naleven van de regels over inspraak en participatie terecht bij de Commissie zorgvuldig bestuur (meer info op www.agodi.be/commissie-zorgvuldig-bestuur)

Ċ
website De Vaart,
10 jan. 2016 11:54
Ċ
website De Vaart,
10 jan. 2016 11:54
Ċ
website De Vaart,
10 jan. 2016 11:56
Ċ
website De Vaart,
10 jan. 2016 11:55
Ċ
website De Vaart,
10 jan. 2016 11:55
Ċ
website De Vaart,
10 jan. 2016 11:55
Ċ
website De Vaart,
10 jan. 2016 11:55
Ċ
website De Vaart,
10 jan. 2016 11:55
Ċ
website De Vaart,
10 jan. 2016 11:55
Ċ
website De Vaart,
29 sep. 2016 00:28
Ċ
website De Vaart,
29 sep. 2016 00:28
Ċ
website De Vaart,
7 nov. 2016 01:03
Ċ
website De Vaart,
8 okt. 2017 23:57
Ċ
website De Vaart,
8 okt. 2017 23:57
Ċ
website De Vaart,
8 okt. 2017 23:57
Ċ
Vrije Basisschool De Vaart,
18 sep. 2018 01:55
Ċ
Vrije Basisschool De Vaart,
18 sep. 2018 01:55
Ċ
Vrije Basisschool De Vaart,
18 sep. 2018 01:55
Ċ
Vrije Basisschool De Vaart,
18 sep. 2018 01:55
Ċ
Vrije Basisschool De Vaart,
18 sep. 2018 01:55