Schoolraad

Wat?schoolraad

Een schoolraad is een overlegorgaan dat in elke school verplicht is. In de schoolraad krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap inspraak in het onderwijsgebeuren van de school. De schoolraad heeft een mandaat van vier jaar (2013-2017) en geeft advies aan directie en schoolbestuur i.v.m. de goede werking van de school.
De schoolraad zal personeelsleden, leerlingen en ouders regelmatig informeren over:
de standpunten die door de schoolraad worden verdedigd
de adviezen die hij uitbrengt (bv. over het studieaanbod, nascholingsbeleid,…)
de resultaten van gevoerd overleg (bv. het schoolreglement, schoolwerkplan,…)

Op elke vergadering worden de leden van het schoolbestuur en de directeur uitgenodigd als permanente adviseurs. De eindbeslissing blijft wel steeds bij het schoolbestuur liggen.

De verslagen kun je hieronder raadplegen.

Onze schoolraad

Personeelsgeleding
 • Juf Joke Carrette (zorg)
 • Juf Sofie Standaert (K1A)
 • Juf Ann Desmedt (L6A), voorzitter
Oudergeleding
 • Katelijn Wille (voorzitter ouderraad), mama van Jesse (L5) en Nora (L3)
 • Joke Strynckx, mama van Fien (L5) en Lies (L3)
 • Thierry Cleynhens, papa van Yinthe (K2)
Lokale gemeenschap
 • Anuschka Steenkiste
 • Gabriël Dujardin, secretaris
 • Stefan Deschepper
Permanente adviseurs schoolbestuur 
 • Dirk Van de Caveye (directeur)
 • Wilfried Vanthorre
 • Wilfried Vanhooren

De directeur woont altijd de vergaderingen bij en geeft informatie en advies waar dat mogelijk is. Hij is echter geen feitelijk lid van de schoolraad en heeft dus geen stemrecht. Het moet duidelijk zijn dat er steeds naar een consensus wordt gezocht… een echte stemming is in De Vaart nog nooit nodig geweest.
Ċ
website De Vaart,
10 jan. 2016 11:54
Ċ
website De Vaart,
10 jan. 2016 11:54
Ċ
website De Vaart,
10 jan. 2016 11:56
Ċ
website De Vaart,
10 jan. 2016 11:55
Ċ
website De Vaart,
10 jan. 2016 11:55
Ċ
website De Vaart,
10 jan. 2016 11:55
Ċ
website De Vaart,
10 jan. 2016 11:55
Ċ
website De Vaart,
10 jan. 2016 11:55
Ċ
website De Vaart,
10 jan. 2016 11:55
Ċ
website De Vaart,
29 sep. 2016 00:28
Ċ
website De Vaart,
29 sep. 2016 00:28
Ċ
website De Vaart,
7 nov. 2016 01:03