historie de Deel

  


De Deel is gevestigd in een oude boerenstal gesitueerd aan een zogenaamde frankische driehoek in wijk de Hellen in Goirle.  Voor 1900 was het een onderdeel van de boerderij van Kiske Philipsen. Volgens de overlevering zouden de gebinten van de Deel in de 17e eeuw onderdeel hebben uitgemaakt van een oude Tilburgse schuurkerk.
Tot 1934 stond op de plaats van deze boerderij op 't Ven, nog een stok oude 18 eeuwse boerderij.
Kiskes dochter Drika bouwde in de directe nabijheid een nieuwe boerderij maar liet de stal onaangeroerd

De boerderij is in de jaren 70 afgebroken ten baten van realisering plan de Hellen, maar de schuur is blijven staan en na een grondige verbouwing ontstond er een wijkcentrum welke in de eerste jaren geleid werd door 'wijkraad' de Hellen.

Op 11 januari 1979 is de notariële akte opgemaakt waarmee oprichting van wijkraad de Hellen een feit was, doel was in eerste instantie verdere invulling te geven aan de start van het wijkcentrum.
Het bestuur werd indertijd aangesteld door de gebruikers. 

Eind jaren 80  ontstond er bij de gemeente het plan de Deel en de Wildacker te gaan privatiseren. 
Uiteindelijk heeft dit plan het niet gehaald.

Wel bleek het erg moeilijk een bestuur te vormen conform de regels van de wijkraad de Hellen. 
Ook bleek dat de doelgroep namelijk bewoners van wijk de Hellen de Deel een  wat smalle basis gaf. 
Besloten is toen om een nieuwe stichting op te richten onder de naam stichting sociaal cultureel centrum de Deel.  

 

In 2013 is de stichting vervolgens een samenwerking aangegaan met de Wildacker.
Ten eerste omdat beide locaties elkaar perfect aanvullen en omdat samenwerking kansen biedt op het gebied van nieuw te ontwikkelen doelgroepen.

Het karakter van de Deel is echter door de jaren heen niet gewijzigd. 
Nog altijd staat voorop dat gebruikers zich welkom voelen en dat de activiteiten welke er georganiseerd worden laagdrempelig zijn en dus voor eenieder toegankelijk


 
   

Op 6 oktober 1979 was het dan zo ver. 

De Deel werd officieel geopend door de toenmalige wethouder in het bijzijn

van onze eerste voorzitter de heer Frans Donders.
De naam de Deel


De boerderij en de schuur wat later de Deel zal worden.
 


 

De Deel anno 2010  met het met het kunstwerk van Jos Verwiel 

dat op de Frankische driehoek een nieuwe plek kreeg.


Een deel is de werk ruimte in een stal of schuur van een boerderij.

Via deeldeuren konden de wagens naar binnen worden gereden om gelost of geladen te worden.

De Deel werd ook gebruikt om het graan te dorsen.

Ook was de Deel soms een soort breed gangpad te midden van de stallen van het vee.


Frankische driehoek

Een Brink werd ook wel Frankische Driehoek genoemd.

Dit was van oorsprong een boeren gebruiksruimte waar het vee werd verzameld, om daarmee als kudde naar de gemeenschappelijke weidegronden te gaan.

Een Frankische driehoek of brink lag dan ook van oorsprong aan de rand van een dorp.

De term Frankische driehoek ontstond in de tijd dat men er van uitging dat Brinken uit de vroege middel eeuwen 

zouden dateren.

Het driehoekige terrein werd daarbij genoemd naar het volk der Franken , dat in de vroege middel eeuwen Zuid Nederland bevolkten.

Archeologisch onderzoek heeft aan getoond, dat de nederzettingen pas in de volle of late middeleeuwen op de plaats terecht kwamen, waar de brinken ontstonden.


informatie gevonden op wikipedia en bij het regionaal archief.