Brede school

 

 

Brede school Frankische Driehoek

De Deel is een van de kernpartners van de brede school  aan de Frankische Driehoek. Deze brede school maakt deel uit van de brede school ontwikkeling Goirle:

 

Brede School Goirle

Brede schoolontwikkeling staat vanaf 2004 op de agenda van de gemeente. In de afgelopen jaren heeft deze ontwikkeling geleid tot twee brede schoolgebouwen, Boschkens Oost (2010) en De Frankische Driehoek (2011). Daarnaast zijn er nog twee brede schoolgebouwen in ontwikkeling, ten behoeve van Brede School Riel en basisschool De Kameleon en partners. Naast deze gebouwelijke ontwikkeling, is er op vier locaties inmiddels een naschools activiteitenaanbod voor de leerlingen, en worden op twee brede scholen ouderkamers gefaciliteerd.

 

De Brede Scholen Goirle bestaan uit een samenwerking tussen onderwijs, de verschillende kinderopvangpartners, sport-, welzijn- en cultuurpartners. Per brede school wordt door de partners gewerkt aan de wijze waarop de gezamenlijke missie in praktijk gebracht kan worden: Een bijdrage leveren aan het optimaliseren van de randvoorwaarden waarbinnen kinderen hun vaardigheden en talenten kunnen ontwikkelen en ontplooien. 

Brede School Goirle

Coördinator: Laudy Brouwer

Dr. Hub van Doorneweg 91

5026 RB Tilburg

Telefoon: 06-51324991

lbrouwer@bredeschooltilburg.nl

 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief maart 2013

Nieuwsbrief oktober 2012

Nieuwsbrief juni 2012