Homeกิจกรรม ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวสมานฉันท์ 
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 


อกท.หน่วยสงขลา ได้รับคัดเลือกเป็น อกท.ดีเด่น ภาคใต้ ปีการศึกษา 2559
ระดับมาตรฐานเหรียญทอง


Comments