Home                                                               ขอต้อนรับสู่ อกท.หน่วยสงขลา                                                            

กิจกรรม ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวสมานฉันท์ 
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 


อกท.หน่วยสงขลา ได้รับคัดเลือกเป็น อกท.ดีเด่น ภาคใต้ ปีการศึกษา 2559
ระดับมาตรฐานเหรียญทอง


Comments