อกท.หน่วยสงขลา

 

อกท.หน่วยสงขลา


ข่าวประชาสัมพันธ์
                           
     อกท.หน่วยสงขลาร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง   สานสัมพันธ์ศิษย์เก่าในงานเดินวิ่ง 
    เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ      เกษตรสงขลามินิมาราธอน ฟันรัน 
     พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10                      ครั้งที่ 2 
 

อกท.หน่วยสงขลาจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การเขียนแผนการดำเนินงาน อกท.หน่วยสงขลาปีการศึกษา 2562  
                 
         การประชุมสม้ยสามัญ                          กิจกรรมวันไหว้ครู 
         อกท.ครั้งที่ 1/2562                     ปีการศึกษา 2562       
      
                      
     คณะกรรมการอกท.หน่วยสงขลา          ชมรมวิชาชีพช่างกลเกษตร
 ประธานชมรมวิชาชีพ ผู้ใหญ่บ้าน อกท.         ดำเนินกิจกรรมโครงการ 
      เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติฯ      อบรมการซ่อมบำรุงแทรกเตอร์
                                                           และเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม 
 

 

Comments