Centra kolegiální podpory - CKP


Co je centrum kolegiální podpory?

Úkolem CKP je nabízet své zkušenosti při vytváření prostředí respektujícího individuální potřeby a zájmy každého dítěte, sdílet a šířit příklady dobré praxe, podněcovat a vést diskuse na toto téma a reflektovat vzdělávací činnost v regionu z pohledu standardů pedagogické práce zaměřených na individualizované vzdělávání.


Komunita UČÍME SE SPOLU