Naujienos
https://sites.google.com/a/saugos.lt/saugubendruomene/foto-galerija/vaizdo-irasai 

"Velniavos" vaizdo įrašas Youtube'je:
https://www.youtube.com/watch?v=OhWHJUqLAQI&t=627s 

Fotografijos iš "Velniavos":

"Šilainės krašte"

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/nuo-velniavos-saugose-visi-buvo-apsale Reportažas iš "Velniavos" Šilutės televizijoje
(nuo 14.12 iki 24 min.)
http://www.silutestv.lt/video/280919707


2017-10-01

Saugų bendruomenė įgyvendina 2017 m. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės
veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ projektą „Centrinės Saugų aikštės atnaujinimas“, šio projekto dėka Saugų centrinėje aikštėjė bus įrengta aikštelė su tvirta trinkelių danga (nemažiau kaip 313,5 m
2).

Norinčius prisidėti prie projekto įgyvendinimo, kviečiame.

Daugiau informacijos tel. 8 611 12112, JULIJAJAUN@GMAIL.COM
Projekto vadovė Julija Jauniuvienė


Liepos 22 d. minėdami piliakalnių metus, norintys Saugų bendruomenės nariai aplankė keletą piliakalnių. Įspūdingo dydžio Jomantų piliakalnio, viso apaugusio medžiais, teko paieškoti. Pakeliui į didžiausią - Skomantų piliakalnį aplankėme partizanų žūties vietą Šarkiškių miške. Apie laisvės paminklą, stovintį aukščiausioje Skomantų piliakalnio vietoje, daug papasakojo krašto istorija besidomintis Mindaugas Nogaitis. Sunku buvo privažiuoti ir užkopti ant Šiūparių piliakalnio- tankiai apžėlęs medžiais, krūmokšniais. Visai kitoks jausmas apėmė ant Žakainių piliakalnio: paskaitėme informacinį stendą, pasidžiaugėme patogiu privažiavimu, sutvarkyta piliavietės aikšte, šlaitais, aukuru, laipteliais. Norėjosi ten būti ilgai, kvepiant liepoms, dar visiems pasikalbėti :)

    Daugiau nuotraukų fotogalerijoje...Pavarėm žiemą :) (2017-02-28)

          


Padėka :)Turnyras įvyko, sveikinam varžybų nugalėtojus!
(2017-01-11)
Kviečiame visus į ledo rutulio turnyrą. 
Varžybos prasidės 2017-02-11, 14.00 val.,
ant Bružų Ežerėlio ledo.

Pačiūžos reikalingos, bet nebūtinos.
Daugiau informacijos tel. 8 611 12112, Julija.

      
Kviečiame visus :)

2016-08-10


Paminklui išnykusiems Saugų seniūnijos kaimams

uždėjome atminimo lentelę.

Birželio 23 d. 19 val. švenčiame Jonines !

Programa:
20.00 val.  Zigmo plovas.
21.00 val   Eugenijaus kepsniukai.
22.00 val.  Jūsų gėrimai.
23.00 val.  Sauliaus tranki muzika.
24.00 val.  Paparčio žiedo paieškos.
24.00 - Lazerių šau ir diskoteka iki aušros.
4.00  Gydomųjų žolynų rinkimas.

Kviečiami visi bendruomenės nariai ir prijaučiantys.
Šventė vyks Judeikių sodyboje.

Pirmininkas


Dėmesio.
  Šių metų birželio 4 d. (trečiadienį) 19 val. kviečiu visus į visuotinį bendruomenės narių susirinkimą.
Susirinkimas vyks buvusio Saugų baro "Vėtra" patalpose.
Darbotvarkė:
 1. Pirmininko veiklos ataskaita.
2. Finansinė ataskaita.
2. Naujos Saugų bendruomenės tarybos ir pirmininko rinkimai.
3. Renginių plano sudarymas.
4. Dalyvavimas projektinėje veikloje.
5. Nario mokesčio sumokėjimas.
 
Pagarbiai
Saugų bendruomenės tarybos pirmininkas 
Eugenijus Judeikis.
 
P.S. Prašau pakviesti į susirinkimą visus potencialius bendruomenės narius.


Prašymas.
Rugpjūčio 11 d. (sekmadienį) kelyje Ramučiai-Šilutė arba Šilutė-Klaipėda, 
važiuojat motociklu, pamesta nedidelė juoda bagažinė su Mariaus Jankauskio
asmeniniais daiktais ir dokumentais.
Priglaudusius šiuos daiktus žmones prašome atsiliepti.
Tel: 867411224. Atsilygins.


Skelbimas.
Rugpjūčio 3 dieną, šeštadienį, 11 val.
vykstame į Varnių regioninį parką.
Mūsų tikslas:
Iškiliausios Žemaitijos kalvos - Šatrija, Sprūdė, Moteraitis, 
Girgždūtė, Medvėgalis ir kt.
Drąsesnių laukia vienintelė Lietuvoje praėjimui pritaikyta Sietuvos kūlgrinda.
Išvyka su viena nakvyne, todėl reikėtų turėti kokį stogelį ir apklotėlį.
Dėl vykimo registruotis tel. 8 683 91515.

Kas DARO tas ir padaro.
Ačiū visiems nepabūgusiems nelepinančio oro ir PADARIUSIEMS.

Darom vaizdai  foto galerijoje.

Nelauksime kol sužaliuos žolė!
Atėjo laikas daryti, 
todėl šeštadienį, balandžio 27 dieną
MES ,,DAROM''
Pabaigsime ką pradėjome pernai.
Su mumis kartu dirbs ir ,,Šeimos klubas".
Pradėsime 10 valandą.
 Kviečiame visus prisidėti prie 
mūsų gyvenvietės gražinimo, 
o juk abi bažnyčios, klebonija prie jų,
labiausiai reprezentuoja mūsų gyvenvietę.
Daugiau informacijos telefonu 8 683 91515


2012-11-05

SKELBIMAS

Saugų bendruomenė organizuoja Kalėdinę vakaronę.
Vakaronė vyks gruodžio 29 d. (šeštadienį), pradžia 19 val.
buvusio Saugų baro patalpose.
Vakaronės tema: Tautos
Todėl prašome apsirengti (arba bent jau aprangoje turėti akcentų tautos kurią Jūs atstovausite).
Vakaronė - suneštinis vakarėlis, todėl atsinešant kažką valgomo (geriamo) būtų labai gražu,
kad nors vienas produktas (gėrimas) reprezentuotų Jūsų atstovaujamą Tautą.

Vakaro metu Jums teks  tarti kelis žodžius apie Jūsų prezentuojamą Tautą :)

Į vakaronę KVIEČIAMI VISI !!!  Reikalinga tik išankstinė registracija.
Registruotis pas Juliją Jauniuvienę.

Išvakarėse, t.y. gruodžio 28 d. 18 val. galinčius kviečiame ateiti į buvusį Saugų barą: 
vyrai suveš stalus, moterys papuoš patalpas :)
Pagarbiai
       Eugenijus
Daugiau informacijos tel. 8 683 91515


Baltų vienybės ugnies sąšauka

Dalyvavome Baltų vienybės ugnies sąšaukoje ant Sprūdės piliakalnio (Varnių seniūnija, Šaukštelio kaimas).

Daugiau informacijos tinklapyje

http://www.aukuras.lt/baltu-sasauka.html

Ugnis ant tolimo kalno - ženklas, kad esame. Ugnies uždegimas vienu metu - vienybė.

Sąšaukos vaizdai  foto galerijoje.


Dėmesio,

Rugsėjo 21 dieną, 18 val. visuotinis bendruomenės narių susirinkimas.

Darbotvarkė:

1. 2012 metų veiklos aptarimas.

2. Darbo 2013 metams planavimas.

Visus bendruomenės narius kviečiame prisijungti vykstant į Baltų vienybės ugnies sąšauką ant Sprūdės piliakalnio 2012-09-22 (išvykstame 18.30)

Daugiau informacijos tel. 8 683 91515Saugų bendruomenė kuria savo materialinę techninę bazę


Lietuvos žemės ūkio ministerijai paskelbus kvietimą teikti kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių rėmimo projektus, kaimo plėtros ir verslo skatinimo programos (valstybės biudžeto lėšos) priemonei „Parama kaimo bendruomenėms ir vietos veiklos grupėms“. Saugų bendruomenė viena pirmųjų pateikė projektą bendruomenės materialinės ir techninės bazės stiprinimui „Viskas bendruomenės labui“.

Panašių projektų Lietuvoje pateikė 458 bendruomenės (13 iš jų Šilutės rajono). 2012 metų liepos 16 dieną Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-601 finansavimas patvirtintas 138 bendruomenių projektams (iš jų 6 Šilutės rajono).

Saugų bendruomenė vykdydama projektą nupirko nešiojamą kompiuterį, jo darbui reikalingą programinę įrangą, multimedijos projektorių, ekraną, fotoaparatą ir renginių įgarsinimo įrangą. Šios techninės priemonės reikalingos Saugų bendruomenės renginiams organizuoti ir pravesti.
Šventė praėjo...

Liko tik labai geri prisiminimai, daug fotografijų, video filmas ir spaudos atgarsiai:

http://www.lrytas.lt/-13403915051340126557-devynis-i%C5%A1nykusius-klaip%C4%97dos-kra%C5%A1to-kaimus-primins-paminklas-saugose.htm

http://www.siluteszinios.lt/jonines-saugose-ir-paminklas-9-isnykusiu-seniunijos-kaimu-atminimui/

 http://www.silutesetazinios.lt/20543/lrytas-lt-devynis-isnykusius-kaimus-primins-paminklas/

http://www.silutesnaujienos.lt/index.php/foto-galerijos/2012-06-22-saug-jonins?page=3&catpage=1


Ačiū organizavusiems ir padėjusiems pravesti šventę:    Šauliams ir jų vadui Donatui Jauniui, kalviui Dariui Viliui, kunigui Alfredui Memiui,  kunigui Mindaugui Žilinskui, spektaklio režisieriui Mindaugui Nogaičiui, spektaklio scenarijaus autorei Aušrai Judeikienei, Julijai Jauniuvienei, Genovaitei Mauricienei, Zitai Dargvilienei, Birutei Kaminskienei, Ligitai Drachnerienei, Irenai Rimkuvienei, Virginijai Užpurvienei, Laimai Vaičiukienei, Jurgitai Lidžiuvienei, Linai Beržinienei, Eugenijui Banackui, Sauliui Danilevičiui, Zigmantui Jauniui, Vidmantui Drachneriui, Juozui Kaminskui, Virgeniui Dargvilui, Gediminui Pečiuliui, Arūnui Vaičiukui, Vytui Rimkui,  Vidui Mauricui.
 
Šventės rėmėjai:

Alfredas Memys, Saugų Šv. Kazimiero bažnyčios parapijos kunigas,

Mindaugas Žilinskas, Saugų evangelikų liuteronų parapijos kunigas,

Thomas M. Haselton, UAB „MINIJOS NAFTA“ generalinis direktorius,

Sigitas Uktveris,  UAB „VITSIGAS“ direktorius,

Algirdas Liaudanskis, UAB „TREVENA" generalinis direktorius,

Jonas Lukošaitis, UAB „MOLUPIS IR KO“ direktorius,

Virginija Užpurvienė, Saugų seniūnijos šeimos klubo pirmininkė,

Darius Vilius, kalvis,

Vytenis Daunoravičius, privatus asmuo,

Mindaugas Nogaitis, privatus asmuo,

Anastazija Oželytė, seniūnė.Joninės 2012

Birželio 22 dieną Saugose

Joninių šventės programa

 

17.00 –   Šventės pradžia.

17.30 – 18.00 Iškilmingas paminklo išnykusiems Saugų seniūnijos kaimams atidengimas.

18.15 – 18.45 Lietuvos kino studijos filmo „Saugos – žemaičių žemėje“ (1982 m.) peržiūra.

19.00 – 19.30 Saugų bendruomenės spektaklis „Rasos“.

19.30 – 20.00 Vilkyčių šokių kolektyvo „Veiviržas“ programa.

20.00 – 23.00 Ansamblio „Jonis“ koncertas.
2012-06-13
Paminklo išnykusiems Saugų seniūnijos kaimams  darbai įpusėjo :)
Džiugu, kad prie jo rengimo darbų prisidėjo tiek vyrų.

Ačiū dirbusiems:    Sauliui Danilevičiui, Zigmantui Jauniui, Vidmantui Drachneriui, 
Juozui Kaminskui, Virgeniui Dargvilui, Gediminui Pečiuliui, Arūnui Vaičiukui, 
Vytui Rimkui, Donatui Jauniui, Vidui Mauricui.

Mūsų darbo vaizdai  foto galerijoje.2012-05-17
Pradėjome paminklo išnykusiems Saugų seniūnijos kaimams montavimą.
Gera pradžia, pusė darbo.

Ačiū Vidui Mauricui, Dariui  Viliui, Juozui Kaminskui, Zigmantui Jauniui, 
Eugenijui Banackui.

Vaizdai iš geros pradžios foto galerijoje.Mes padarėm !

Ačiū visiems Dariusiems ir padariusiems.

Dar vieną Saugų kampelį pavertėme gražiu ir švariu.

Kas, jeigu ne mes :)

Vaizdai iš akcijos "Mes Darom" foto galerijoje.


Mes Darom!

 Kviečiame Visą Saugų bendruomenę dalyvauti akcijoje „Darom Global 2012“,

kuri vyks balandžio 21 dieną visoje Lietuvoje.

Mūsų bendruomenė planuoja sutvarkyti apleistą teritoriją busimos Joninių šventės vietai

(aplink buvusį barą „Vėtra“).

Renkamės balandžio 21 dieną, 10 valandą.

Daugiau apie akciją: www.mesdarom.lt Kovo 21 dieną, trečiadienį, 19 val. visi renkamės prie "Vetros" baro, Darius Vilius pristatys  
paminklo išnykusiems kaimams projektėlį. Aptarsime kitus šventės klausimus.

Bendruomenės pirmininkas


 
Kovo 14 dieną 19 val. kviečiame visus į bendruomenės susirinkimą. Susirinkimas įvyks vaikų globos namuose. 
Darbotvarkė:
1. Šventės organizacinio komiteto sudarymas.
2. Šventės programos projekto parengimas.
 
Bendruomenės pirmininkas 


   
     Sveikiname  Saugų gyvenvietės Mažosios Lietuvos g. 2A namo gyventojus ir koordinatorę Ligitą Drachnerienę
 įkūrus  "Saugią kaimynystę". Oficialus "Saugios kaimynystės" pristatymas įvyks prie šio namo š.m. kovo 15 d.
15 val. Pristatyme dalyvaus policijos atstovai.
    Visus norinčius daugiau sužinoti apie "Saugią kaimynystę" kviečiame dalyvauti pristatyme.


      2012 metų kovo 8 dieną įvyko bendruomenės susirinkimas. 

Susirinkime nutarta: Birželio 22 dieną, šventės metu organizuoti mugę į kurią kviečiami visi parduoti savo  rankdarbius (kepiniai, siuviniai, drožybos darbai ir kt.). Susirinkimo metu pasiūlyta pastatyti paminklą išnykusiems  Saugų seniūnijos kaimams. Kviečiame visus turinčius idėjų ir galinčius paremti renginį, prisidėti.
 


     2012 metų birželio 22 dienai  Saugų bendruomenė stato spektaklį "Rasos", režisierius Mindaugas Nogaitis, scenarijaus autorė Aušra Judeikienė. Kviečiame visu norinčius įsijungti į vaidybą. Nepasididžiuokite, rolių užteks visiems.


       Informuojame, kad Saugų Jurgio Mikšo mokykla, geranoriškai leido Saugų bendruomenei naudotis mokyklos sporto sale neatlygintinai.
Kviečiame visus antradieniais nuo 18 val. pažaisti tinklinį.


 
      Kviečiame visus prisidėti prie Lenkų kaimo kapinaičių tvarkymo. Talka įvyks 2011 metų lapkričio 26 dieną 10 val.

https://www.youtube.com/watch?v=54MtQgJ19T4&feature=youtu.be     Ant kryžkelės keturių kelių, šimtą metų stovi malūnas Saugų.

http://www.lrytas.lt/-12153335971214169607-keturi%C5%B3-keli%C5%B3-sankry%C5%BEoje-apdainuotas-%C5%A1imtametis-mal%C5%ABnas-nuotraukos.htm Comments